Torvegade, København K

Gårdrenovering for andelsboligforening

Regnvandssikring af afløbsinstallationer, renovering af eksisterende kloakanlæg samt retablering af belægninger.