Renovering i fredet ejendom

Opgave: Teknisk rådgivning ifm. renovering af fredet ejendom.

Uddybning: Bang & Beenfeldt har bistået ejerforeningen ved Strandgade 42 i flere omgange i forbindelse med renovering af bygningen.

Bygningen er fredet og er blevet opført i 1700-tallet.
Bygningen har i flere år haft problemer med bl.a. nedbrudte og rådne bjælker og sætningsskader på den gamle facade. Bang & Beenfeldt har været tilknyttet som rådgiver på flere af ejendommens opgaver.

Du kan se flere referencer relateret til fredede ejendomme her.