Etablering af tagboliger

Opgave: Ingeniørrådgivning ifm. etablering af 13 nye tagboliger i eksisterende etageejendom

Du kan læse mere om muligheden for at etablere tagboliger her.