Etablering af tagboliger

Ingeniørrådgivning ifm. etablering af 13 nye tagboliger i eksisterende etageejendom