Steenstrups Allé, Frederiksberg

Opgave: Totalrådgivning ifm. tagudskiftning, vinduesudskiftning og facaderenovering i forening.

Uddybende: Bang & Beenfeldts arbejde i forbindelse med renovering af denne andelsboligforening omfatter totalrådgivning ifm. tagudskiftning (herunder renovering af kviste), vinduesudskiftning, facaderenovering, udskiftning af bag- og kælderdøre samt udskiftning af kældervinduer.

Foreningen har ligeledes fået udskiftet deres vandrør i hele ejendommen (inkl. portnerbolig). Arbejdet med udskiftning af vandrør inkluderede hovedledninger i kælder, stigstrenge og synlige koblingsledninger samt flere VVS-opgaver.

Arbejdet inkluderer udarbejdelse af udbudsprojekt, indhentning af tilbud samt licitation, bygherrerådgivning og tilsyn undervejs i byggefasen (herunder løbende status og rapportering til bestyrelsen), deltagelse i generalforsamlinger og byggemøder, håndtering af byggesagsøkonomi samt afleveringsforretning.