Renovering af facader samt udskiftning af vinduer for andelsboligforening

Opgave: Totalrådgivning ifm. renovering af facader og udskiftning af vinduer og døre for andelsboligforening

Uddybende:

Bang & Beenfeldt har været totalrådgiver ifm. denne byggesag og vi har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med udskiftning af vinduer på gård- og gadeside samt ved facaderenovering på gård- og gadeside. Altandøre er blevet udskiftet, så ejendommen i dag fremstår mere tidssvarende.

Du kan læse mere om mulighederne for renovering i jeres ejendom her.