Totalrådgivning ved Skydebanegade

Totalrådgivning ifm. vinduesudskiftning, statiske beregninger og udbedring af sætningsskader for foreningen A/B Skydebanen.

Bang & Beenfeldt har været totalrådgiver i forbindelse med en renoveringssag ved andelsboligforeningen Skydebanen på Vesterbro i København.

Renoveringen omfattede vinduesrenovering af samtlige facadevinduer på gård- og gadeside samt udskiftning af alle vinduer i taget. Derudover taggennemgang, herunder udskiftning af dårlig skiffer, udbedring af skotrender, inddækninger og zink samt gennemgang og udbedring af diverse sætningsskader og skader i murværk.

Vi har ført tilsyn og kvalitetssikret projektets fremgang, holdt byggemøder, lavet byggeregnskab og afholdt møder med entreprenøren.

Læs mere om projektet her.