Vinduesudskiftning, statiske beregninger og udbedring af sætningsskader for foreningen A/B Skydebanen.