Aftalen omfatter udarbejdelse af udbud, afholdelse af licitation samt afholdelse af byggemøder i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg i kirkerum.