Renovering af Ryesgade Kollegiet

Opgave: Totalrådgivning ifm. omfattende renovering af Ryesgade Kollegiet, herunder facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.

Du kan læse mere om projektet her.