Ingeniørrådgivning i forbindelse med renovering af karnap