Tagudskiftning på Øresundsvej

Opgave: Totalrådgivning ifm. udskiftning af tag samt facaderenovering i andelsboligforening.

Du kan læse mere om projektet her.