Opgave: Teknisk rådgivning ifm. om-indretning af bygning fra SFO/Klub til daginstitution for 80 børn.

Uddybende: Visionen for ombygningen af en række daginstitutioner i Rudersdal Kommune er at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Legen er grundlæggende for indretningen af institutionerne, og børnenes perspektiv er hele tiden for øje.

Med nye kommunale krav til daginstitutioner er derbehov for at etablere daginstitutionsbygninger, der er indrettet til opgaven, og som kan understøtte behovet for pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed.

Også Firkløveren SFO er blevet ombygget i denne sags tjeneste. Den tidligere SFO er blevet omdannet til børnehave og der er nu kapacitet til at rumme endnu flere børn. De nyistandsatte lokaler blev taget i brug i 2019.

Arbejdsområderne har inkluderer registrering, dimensionering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale og fagtilsyn.

Institutionens ventilationsaggregatet er blevet udskiftet til et nyt anlæg med modstrømsveksler. Ventilationskanaler er blevet tilpasset og der er blevet etableret armaturer til den nye rumindretning samt der er blevet etableret behovsstyring med CO2- og temperaturfølere, herunder; tilpasning af varme-, brugsvands-, afløbs-, og kloakinstallationer samt tilpasning af konstruktioner i bygningen.

Se andre projekter for daginstitutioner her.