Tagudskiftning i forbindelse med etablering af tagboliger, facaderenovering og malerbehandling af vinduer i forening.