Tagboliger ved Ny Ungarnsgade

Opgave: Bygherrerådgivning ifm. tagudskiftning ved etablering af tagboliger, facaderenovering og malerbehandling af vinduer i forening.

Uddybning:

Bang & Beenfeldt har bistået foreningen som rådgiver undervejs i hovedprojekteringsforløbet ifm. etablering af tagboliger i eksisterende ejendom.

Vi har hjulpet foreningen som bygherrerådgiver undervejs i byggesagen fra start til slut. Rådgivningen har inkluderet bl.a. deltagelse i byggemøder, tilsyn med byggesagen og deltagelse
i aflevering.

Du kan læse mere om projektet her.