Renovering af fredet ejendom

Opgave: Totalrådgivning i forbindelse med renovering af vinduer, trapper, gårdareal og varmecentral af fredet ejendom i Kompagnistræde.

Uddybning: Huset er på syv fag, hvoraf yderfagene er bredere end de øvrige. Ejendommen er opført i 1797 og har en bevaringsværdi 1.

Bang & Beenfeldts opgave omhandlede totalrådgivning i forbindelse med renovering af vinduer, trapper, gårdareal og varmecentral i fredet ejendom i Københavns Latinerkvarter.

Desuden har Bang & Beenfeldt i flere omgange siden 2011 haft renoverings- og forbedringsopgaver for foreningen, bl.a. omlægning af regnvandsbrønde og belægning, dræning langs kældervægge og fugtsikring af ejendommens kælder.

Læs mere om projekter relateret til fredede ejendomme her.