Renovering af grønlandske pakhuse

Restaurering af fredede, historiske bygninger til anvendelse af formidlingscenter, restaurant og butik på Grønland