Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, renovering af facader og udskiftning af døre og vinduer i ejerforening.