Tag- og vinduesudskiftning samt etablering af altaner m.v.

Tag- og vinduesudskiftning, miljøscreening i opgange og tag samt etablering af altaner