Arbejdsmiljøkoordinering ved Frederiksberg Rådhus

Rådhustårnet på Frederiksberg har gennemgået en omfattende udskiftning af det eksisterende kobber, herunder også en renovering af den underliggende betonkonstruktion. Samtidig har der sideløbende været udført et projekt vedr. udkradsning af fuger og udskiftning af dårlige mursten.

Da det meste af arbejdet er foregået i højden i rådhustårnet har det krævet en del sikkerhedsmæssige forhåndsregler.

Stilladsdækket udgjorde i denne sammenhæng 27 etager, hvilket har givet udfordringer rent sikkerhedsmæssigt. Stilladset har været inddækket, så risiko for nedfald af materialer og lignende har været minimeret.

Der har været etableret person- og materialehejs, som er stoppet på samtlige etager til og med 26, og derudover har der været en trappeadgang for samtlige parter på byggesagen. Som udgangspunkt har der ikke måtte være løse materialer, værktøj eller lignende på stilladset efter endt arbejdsdag. Hvis der har været det, så har de skulle være fastgjort.

Bang & Beenfeldt har varetaget arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen og ligeledes arbejdsmiljøkoordinering ifm. udførelsen på selve byggepladsen.

Du kan læse mere om projektet her.

Ydelse: Varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen ifm. renovering af Frederiksberg Rådhus’ tårn.