En omfattende opgave med udskiftning af kobbertaget på det tidligere Radiohus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, blev afsluttet i 2019.

Overdækningen på ejendommen er med et spænd på 44 m. et af de største i Danmark. Det store spænd på taget samt dét, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium sideløbende med renoveringen har haft dørene åbne for besøgende til koncerter og andre arrangementer, har gjort opgaven særligt udfordrende ift. arbejdsmiljøkoordinering. Helt særlige sikkerhedsforanstaltninger har været i spil i dette projekt.

Hældningen på taget har udgjort en øget risiko for nedstyrtningsfare. Bang & Beenfeldt har som arbejdsmiljøkoordinator hjulpet med at træffe de rette sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerheden har knyttet sig både til entreprenørerne, hvis sikkerhed naturligvis skulle være helt i top på byggepladsen, men samtidig har der også været stort fokus på sikkerheden i forhold til de mange besøgende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Du kan læse mere om projektet her.

Ydelse: Varetagelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekt- og udførelsesfasen i forbindelse med nyt kobbertag ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.