Byfornyelse med etablering af nye badeværelser, udskiftning af vinduer, kloakrenovering m.v. Desuden facaderenovering.