Opgave: Totalrådgivning ifm. byfornyelsesprojekt med etablering af nye badeværelser, udskiftning af vinduer, kloakrenovering m.v. Desuden facaderenovering.

Uddybning:

I Københavns nordvestlige ”fuglekvarter” ligger andelsforeningen Rødkælkebo. Ejendommen har gennemgået en stor renovering med byfornyelsesmidler, bl.a. etablering af badeværelser, udskiftning af brugsvandsinstallationer, kloakrenovering mv.

Denne reference tager udgagngspunkt i projektet for vinduesudskiftning.

Bang & Beenfeldt har igennem hele forløbet relateret til udskiftning af vinduer været tilknyttet som totalrådgiver.

Vinduesudskiftningen har været en del af byfornyelsesprojektet.

Du kan læse mere om muligheden for at søge om byfornyelsesstøtte her.