Renovering af børnehave i Nærum

Opgave: Teknisk rådgivning ifm. udvidelse af daginstitutionen Nærum Menighedsbørnehave ved ombygning af eksisterende bygning.

Uddybende:

Ombygningen af Nærum Menighedsbørnehave har haft til formål at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Med nye kommunale krav til daginstitutioner er derbehov for at etablere daginstitutionsbygninger, der er indrettet til opgaven, og som kan understøtte behovet for pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed.

Nærum Menighedsbørnehaves gamle bygninger trængte til en renovering. Daginstitutionens eksisterende bygning er blevet udvidet og giver nu børnene mere plads til leg og læring samt kapacitet til at tredoble antallet af børn.

Bang & Beenfeldts arbejde har omfattet teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udvidelse af daginstitutionen i Rudersdal Kommune.

Arbejdsområderne har inkluderet registrering, dimensionering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale og fagtilsyn.

Herunder er der blevet etableret et nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring. Varme-, brugsvands-, afløbs-, og kloakinstallationer er blevet tilpasset. Konstruktionerne i bygningen er ligeledes blevet tilpasset, så de matcher den nye rumindretning.

Du kan læse om andre projekter relateret til børnehaver her.