Bang & Beenfeldt er med til at skabe rammerne for fremtidens forskning i forbindelse med en række renoveringsopgaver ved Danmarks Tekniske Universitet – i hvert fald de fysiske rammer.

I flere sager er Bang & Beenfeldt tilknyttet som totalrådgiver i forbindelse med renovering af Danmarks Tekniske Universitets bygninger i Kongens Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet rummer over 10.000 studerende, som hvert år uddannes til civilingeniører og diplomingeniører. Samtidig har mere end 5000 medarbejdere sin gang på universitetet.

En af de bygninger, som Bang & Beenfeldt er tilknyttet som rådgiver, er bygning 305. En 60’er bygning, hvis tag i flere år har trængt til en udskiftning.

Brugerne tænkt ind i renoveringen  

Kristian Steensby, som er projektleder ved Danmarks Tekniske Universitet, er ikke i tvivl om, at tagudskiftningen har været bydende nødvendig:

”Der har ligget en plasticdug over taget, der har været utæt så mange gange, at taget nu skal skiftes. Taget bliver nu bygget op fra ny med isolering og nyt tagpap”.

Også medarbejderne, som til dagligt bruger bygningen, er tænkt ind i renoveringen, så de oplever så få gener som muligt, påpeger Kristian:

”Når håndværkerne skal udskifte stern samt fastgøre isoleringen, larmer det helt tosset, fordi der bores ned i betondækket. Det forplanter sig hele vejen ned i bygningen. Det er noget, vi har fokus på, hvordan vi håndterer ift. brugerne”.

Det mere larmende arbejde har man eks. valgt at udføre fra kl. 6-10 om morgenen, så brugerne bliver forstyrret mindst muligt i deres arbejde.

Bliver ”skolet i” renoveringsopgaver

Bang & Beenfeldts arbejde består i i fagtilsyn og rådgivning i forbindelse med fjernelse af eksisterende tagkonstruktioner, isolering og nyt tagpap og opbygning af den nye tagopbygning. Derudover varetager Bang & Beenfeldt arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen.

Renoveringsopgaven på bygning 305 forventes afsluttes i oktober 2019.

Bang & Beenfeldt har de seneste år arbejdet med mange renoverings- og ombygningsager relateret til skoler og undervisning. Disse sager inkluderer bl.a. Børneuniversitetet, Strandgårdsskolen, Buddinge Skole, Løjtegårdsskolen, Brøndby Strand Skole og Lundtofteskolen.

Derudover arbejder vi også for Danmarks Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening i forbindelse med ombygning på deres hovedkontor.

Vi glæder os til mange af denne type af opgaver i fremtiden.

Besøg vores sider: facebook linkedin