A/B Vanløsegaard

Udskiftning af tag og etablering af taglejligheder, energioptimering med byfornyelsesstøtte

Vanløsegaard er en typisk københavnerejendom; en klassisk solid ejendomskarré i høj bygningskvalitet, som vi skal sørge for at bevare.

At bevare handler om vedligehold, men kan også være værdiforbedrende tiltag som energioptimering og aktualitet. I forbindelse med en gennemgribende renovering af taget, har andelsboligforeningen Vanløsegaard derfor besluttet at transformere loftrummet til beboelse med karnapper og altaner og samtidigt integrere varmeveksling og solceller.

Byfornyelse
Andelsboligforeningen har fået hjælp af Bang & Beenfeldt til at søge byfornyelsesstøtte til energioptimeringen, som udover solceller også tæller ventilation med varmegenvinding samt etablering af LAR-anlæg til regnvandsopsamling. Det opsamlede regnvand vil blive brugt i fællesvaskerierne og til skyl i toiletter.

Energimærkning
Vi har i Bang & Beenfeldt udført en forundersøgelse med energimærkning som grundlag for at ansøge om byfornyelsesstøtte. Andelsboligforeningen vil fremover få glæde af lavere energiforbrug, sundere indeklima, skybrudssikring og optimeret udnyttelse af bygningsmassen. Renoveringen har dermed sikret og forøget boligens værdi.

”Der kan ydes støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold samt til energiforbedrende arbejder, der er nævnt i et energimærke for boligerne. Der kan også ydes støtte til nedrivning, til etablering af offentligt tilgængeligt byrum og til fjernelse af skrot og affald.”
Fra København Kommune, byfornyelsespuljer

Fakta om projektet

BygherreA/B Vanløsegaard
RolleTotalrådgiver