Eksperter i bygningskonstruktioner

Hos Bang & Beenfeldt udarbejder vi statiske beregninger til alle former for konstruktioner. Vi beregner lige fra stål og beton til træ og murværk.

Vi har mange forskelligartede projekter og vi har i over 45 år hjulpet privatkunder i forbindelse med nybyggeri, tilbygning og renovering, herunder spær-, bjælke- og søjlekonstruktioner, renoveringsprojekter, rammekonstruktioner samt mindre projekter med ændringer af bærende eller stabiliserende konstruktioner, eksempelvis ved nedrivning eller flytning af bærende vægge.

Hvornår skal man udarbejde statiske beregninger?

 • Statiske beregninger kan være nødvendige ved både nybygning, ombygning, renovering og tilbygninger
 • Hovedreglen er, at beregningerne skal udarbejdes, hvis der ændres i bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner.

Statiske beregninger og byggetilladelse

Den statiske dokumentation er ret omfattende og inkluderer en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.m.

Du skal som udgangspunkt søge byggetilladelse hos kommunen, hvis du vil fjerne en bærende væg. Hvis skillevæggen ikke er bærende, skal du ikke ansøge hos kommunen, men du skal til enhver tid overholde reglerne i Bygningsreglementet. Bor du i et 1-familiehus, og du kun laver om inden for husets ydervægge og tagflade, behøver du dog ikke at søge om noget. Men du skal i alle tilfælde altid sørge for, at de nye konstruktioner opfylder de gældende krav.

Kravet til statisk dokumentation fremgår af Bygningsreglementet fra 2018 BR 18. Opstillingen af den statiske dokumentation er blevet beskrevet tydeligere i Statens Byggeforskningsinstitut SBI – Anvisning 272.

Bang & Beenfeldt kan desuden hjælpe med ansøgningen til kommunen, hvis der skulle være behov for dette.

Bærende vægge

En bærende væg sørger for, at en bygning ikke braser sammen. Konsekvenserne ved at fjerne en bærende væg er i værste fald, at huset braser sammen, fordi væggene ikke kan bære vægten af de konstruktioner, der hviler ovenpå dem. I bedste fald risikerer du, at der kommer revner i husets øvrige bærende vægge og lofter.

Da skaderne kan være meget alvorlige, bør du altid søge råd hos en ingeniør, før du fjerner en bærende væg. Der vil opstå problemer, hvis du uden videre fjerner dele af væggen eller laver åbninger i den, f.eks. ved at sætte en ny dør eller et nyt vindue i.

Det kan være vanskeligt at vurdere, om det er en bærende væg, man vil fjerne, eller om den har en stabiliserende effekt på ejendommen. Derfor er det en rigtig god idé, og oftest et krav, at rådføre sig med en rådgivende ingeniør, inden du begynder at nedrive dine vægge.

Sådan gør du

Send en mail til info@bangbeen.dk med en beskrivelse af opgaven samt følgende oplysninger og tegninger:

 • Ejendommens adresse (inkl. etage)
 • Ejendommens alder (kan findes her)
 • Oprindelige bygningstegninger: Plantegning og bygningstværsnit

En byggeteknisk plantegning, og ikke den fra ejendomsmægleren, kan findes på weblager.dk eller filarkiv.dk, hvor du først skal vælge din kommune og derefter vejnavn og husnummer. Bor du i den centrale del af København, vil der være behov for at møde op ved kommunen på Njalsgade 13, da tegningerne endnu ikke er skannet ind til de digitale arkiver.

Har du spørgsmål i forhold til ovenstående eller ønsker du at tale med en af vores ingeniører, så udfyld kontaktformularen – vi ringer dig op hurtigst muligt.

 

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Hos os kan du blandt andet få hjælp til:

 • Statiske beregninger
 • Spær-beregninger
 • Kompositmaterialer
 • Fundering og efterfundering
 • Nybyggeri
 • Myndighedsbehandling
 • Generelt om- og tilbygninger herunder fjernelse af bærende væg mv.
 • Påbygning af ny etage
 • Kontrol af bæreevne i eksisterende konstruktion
 • Stål, beton, træ, murværk