Det vil være synd at sige, at det er en kedelig arbejdsplads, entreprenørerne har i forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Rådhus’ tårn. Man mister næsten pusten, når man bevæger sig op i det 60 meter høje rådhustårn. Når man kommer helt til tops, kan man kan se langt ud over Frederiksberg og København. Sikkerhedsforanstaltningerne er også fastsat derefter, og det er ikke småting, der skal tages højde for i forbindelse med renoveringen af det næsten 80 år gamle rådhustårn.

Rådhustårnet på Frederiksberg gennemgår lige nu en omfattende udskiftning af det eksisterende kobber, herunder også en renovering af den underliggende betonkonstruktion. Samtidig udføres et sideløbende projekt vedr. udkradsning af fuger og udskiftning af dårlige mursten. Ved at udføre begge projekter sideløbende, udnyttes den udvidede stilladsopstilling bedst muligt.

Arbejdet i højden

Da renoveringsarbejdet primært omhandler rådhusets tårn, og arbejdet derfor foregår i højden, kræver det en del sikkerhedsmæssige forhåndsregler. Det ved Maibritt Jørgensen fra Bang & Beenfeldt meget om.

Maibritt er certificeret arbejdsmiljøkoordinator og har i mange år arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator på mange forskellige byggeprojekter, og for hende er arbejdet på Frederiksberg Rådhus særligt interessant set ud fra et arbejdsmiljøperspektiv:

”Stilladsdækket udgør i denne sammenhæng 27 etager, hvilket giver udfordringer rent sikkerhedsmæssigt. Stilladset er inddækket, så risiko for nedfald af materialer og lign. er minimeret. Der er etableret person- og materialehejs, som stopper på samtlige etager til og med 26, og derudover en trappeadgang for samtlige parter på byggesagen. Som udgangspunkt må der ikke være løse materialer, værktøj eller lignende på stilladset efter endt arbejdsdag. Hvis der er det, så skal de fastgøres”.

Fællesregler på byggepladsen udgør også en stor del af sikkerhedsforanstaltningerne. I samarbejde med entreprenørerne på byggepladsen er det bl.a. aftalt, at stilladset skal forlades ved særlige vejrforhold. På denne måde tager alle parter ansvar, og sikkerheden er i højsæde.

Maibritt fortsætter:

”Som arbejdsmiljøkoordinator er det min vigtigste opgave at overholde alle gældende krav på området. Idet rådhuset under hele renoveringsperioden er i brug for borgerne, er der mange aktører at tage højde for i sikkerhedsprocesserne. Det er allerhøjeste prioritet for mig, at alle kan færdes trygt og sikkert, både inde på- og uden for byggepladsområdet.”

Mange aktører inddraget

Også vejene omkring rådhuset, restauranter og cykelstier er berørte af arbejdet, hvorfor disse nødvendigvis også er blevet tænkt ind i hele det sikkerhedsmæssige set-up:

”Der er gjort flere tiltag med overdækning af området ved busstoppested på Smallegade, markering af stilladsben, opsætning af spejle for udsyn ved cykelstien samt opsætning af skilte om sænkning af farten ved de cykelstier, der støder op til stilladserne, bl.a. på den trafikerede Smallegade”, fortæller Maibritt Jørgensen.

Bang & Beenfeldt har varetaget arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen og varetager nu ligeledes arbejdsmiljøkoordinering ifm. udførelsen på selve byggepladsen.
Renoveringen af det gamle rådhus fra 1940’erne forventes afsluttet i sommeren 2020.

Du kan læse mere om arbejdsmiljøkoordinering samt sikkerhedskoordinering her.

Besøg vores sider: facebook linkedin