Renovering og ombygning af offentlige byggerier

Som bygningsforvalter er det afgørende, at de fysiske rammer hele tiden kan understøtte kerneforretningen, at servicere borgerne. Og hvis behovene vokser, kan en forøgelse af arealet måske være en mulighed? Ofte kan det være rentabelt også at gennemføre renoveringer i den eksisterende del af bygningen og dermed samle alle arbejder i én byggeproces.

Bang & Beenfeldt har mange års erfaring i renovering og ombygning af større og mindre ejendomme, så vi er klar til at til at tilbyde en gratis vurdering og et eventuelt efterfølgende tilbud på et udbudsprojekt.

STAMERS_KONTOR_4292Vi har et indgående kendskab til byggelovgivning, byggeskik, materialer, de nye skrappere isoleringskrav og de statiske udfordringer med videre, som alt sammen kommer vores kunder til gode, når de lader os stå for en bygningsrenovering.

Renovering fra A-Z

Tænker I på at ændre bestemte funktioner i ejendommen kan vi også hjælpe med dette. Det kan både være med arkitekt- og ingeniørbistand, myndighedsbehandling mv. Vi varetager hvert skridt fra start til slut i processen og sørger for, at jeres projekt er særligt tilpasset ejendommen, virksomheden og de økonomiske rammer. Har I selv nogle ideer og ønsker hjælper vi med at få dem inkoorporeret i projektet.

Vi har også stor erfaring med kortlægning af forhold, der vedrører indeklimaet, herunder at anvise løsninger på forekomster af miljøfarlige stoffer som asbest, PCB, bly, radon og lignende.

Derudover tilbyder vi at rådgive om Facility Management, som kan være relevant at inddrage ved større renoverings- eller ombygningsarbejder.

Besøg vores sider: facebook linkedin

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder indenfor renovering er typisk:

 • Facaderenovering
 • Karnaprenovering
 • Altanrenovering
 • Tagrenovering/Tagudskiftning
 • Vinduesrenovering/
  Vinduesudskiftning
 • Renovering af trappeopgange
 • Energirenovering
 • Byfornyelse
 • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
 • LAR-anlæg
 • Kælderrenovering
 • Efterfundering
 • Betonrenovering
 • Radonsikring
 • Opdeling eller sammenlægning af lejligheder i eksisterende ejendomme