Miljøscreening for miljøskadelige stoffer og asbest

Hvis I i din forening står over for et renoveringsprojekt, anbefaler vi altid som det første, at I får foretaget en miljøscreening. En miljøscreening afdækker, om der er forekomster af miljøskadelige stoffer, som kalder på en mere omfattende miljøsanering.

Miljøscreening giver indblik
Asbest og andre miljøskadelige stoffer støder vi ofte på, når vi skal i gang med at renovere. Det gælder fx i forbindelse med tagprojekter, i rørinddækninger i kælder og på loft, det kan være i malingen i opgangen eller fliseklæb på badeværelset.

Som jeres rådgiver igangsætter vi altid en miljøscreening inden selve renoveringsprojektet, fordi det kan give indblik i, om der er sandsynlighed for miljøskadelige stoffer i det pågældende område.

Miljøskadelige stoffer som pcb, tungmetaller og bly samt asbest kan være sundhedsskadeligt for dem, der skal udføre renoveringen og for jer, der bor i ejendommen. Der kan opstå risiko for spredning af fx asbest, hvis ikke det behandles korrekt og hvis ikke man har kortlagt omfanget først.

Miljøsanering
Miljøscreeningen kortlægger, hvorvidt der er behov for en egentlig miljøsanering. En miljøsanering kan være omfattende og omkostningstung - og derfor hjælper vi som jeres rådgiver med at få det budgetteret som en del af renoveringsprojektet.

Dit ansvar som bygherre
Som bygherre er det dit ansvar, at miljøfarlige stoffer bliver håndteret.

Med miljøscreeningen sørger vi for, at du er på forkant med de gældende lovkrav, der er til håndtering af forurenede og farligt byggeaffald. Dermed kan du gå trygt og sikkert til værks med et renoveringsprojekt - og undgå overraskelser i byggeøkonomien sidenhen.

Godt at vide

Brug for rådgivning? Tal med Nicolaj

Nicolaj Jessen

Fagleder. VVS- og energispecialist

Nicolaj kan rådgive dig og din forening, når det kommer til installationer og vedrørende håndtering af miljøskadelige stoffer og asbest.

Nicolaj Jessen