Vi går på opdagelse. Vi zoomer ind, vi zoomer ud og ser det hele fra siden og fra oven. Vi bevæger os ud på gårdarealet, hvor de store smukke søjler hæver sig. Videre over mod hotellets hall.

Vi befinder os på det gamle Kurhotel Skodsborg. I hvert fald virtuelt.

Med hjælp fra computermusen bliver det muligt at studere alle bygningerne, undersøge deres placeringer i forhold til hinanden og zoome ind på bygningens fine detaljer – noget der er muligt ved hjælp af helt nye 3D-teknologier kaldet BIM.
BIM, eller Building Information Modelling, er tredimensionelle digitale gengivelser af eks. et byggeri i en reduceret skala. 3D-modeller giver et meget nøjagtigt billede af bygningsmassens aktuelle tilstand og visualiseringerne giver en god indsigt og forståelse for projektet.

Usynlige kaffepletter

Kurhotel Skodsborg har valgt Bang & Beenfeldt til at udarbejde en komplet 3D-model af alle deres bygninger med det formål at samle alle informationer om bygningsmassen digitalt.

Projektleder fra Bang & Beenfeldt, Kenneth Lykke Jensen, fremhæver her de muligheder, en 3D-model rummer:
”’As built’-konceptet, som man også kalder visualiseringerne, bliver mere og mere brugt. Ved at samle informationerne i en 3D-model giver det en bedre kvalitetssikring af projektet. Ligeledes er det en stor fordel fremadrettet, idet ombygnings- og renoveringsprojekter kan tegnes direkte ind i én model. Sådan undgår man gamle tegningsmaterialer med kaffepletter og i stedet får man nye tegninger, der løbende kan opdateres”.
Her ses Kurhotel Skodsborgs lægehus i en 3D-model

Én tegningspakke – mange fordele  

Og der er mange fordele ved at benytte en 3D-model i ens byggeprojekt:

  • 3D-modellen giver et præcist overblik over byggeriet, dets konstruktioner og dets størrelsesforhold.
  • En 3D-model giver en bedre kvalitetssikring.
  • Ved at samle alle tegningsmaterialer for en bygning i én 3D-model, bliver det lettere at foretage opdateringer og ændringer i forbindelse med eks. renovering og ombygning.
  • Bygningsdele kan beskrives direkte i modellen, så det efterfølgende bliver muligt at se, hvad vægge, lofter mv. er bygget op af. Det fjerner mange scenarier med dyre gætterier og overraskelser.
  • Visualiseringer giver en god indsigt og en bedre forståelse af projektet for de forskellige parter.
  • Sammenbygninger og tilbygninger kan tegnes direkte ind i én samlet model, så videre projektering bliver langt nemmere og knudepunkter kan løses mere effektivt.

Kurhotel Skodsborg – nu som model

De fine detaljer på det over hundrede år gamle Kurhotel Skodsborg tager form og tegningerne bliver mere og mere tydelige, som arbejdet skrider frem.
Vi glæder os til at præsentere det færdige tegningsmateriale for ejerne og ligeledes glæder vi os til mange lignende projekter i fremtiden.
Du kan læse meget mere om BIM, og hvornår det er relevant for dig at få udarbejdet en 3D-model her.

Besøg vores sider: facebook linkedin