Har I et højt energiforbrug på varme, el eller vand? Overvejer I, om ejendommens varmeisolering er god nok, om vinduer og døre er utætte eller om taget burde skiftes? Har I brug for en uvildig vurdering af, om I med fordel kan skabe forbedringer?

Vi kører lige nu med en kampagne, hvor vi kvit og frit kommer ud til jer, kigger på jeres ejendom og tager en snak med jer om, hvordan I kan energiforbedre jeres ejendom. Det kunne f.eks. være muligheden for at drøfte forbedringerne iht. det eksisterende energimærke, hvis dette er udarbejdet, problemer med fugt, træk eller udfordringer med ejendommens gamle vinduer og døre. Eller helt generelt; at få det ønskelige overblik over alle bygningens energimæssige udfordringer, lige fra de tekniske installationer til de kolde vægge i lejlighederne.

Bang & Beenfeldts energirådgiver vil sammen med jer gennemgå de vitale dele af ejendommen, herunder klimaskærm og varmecentral og vi vil se på energimæssige forbedringspotentialer.

Dette er inkluderet i kampagnen:

  • Møde i jeres ejendom (1 times varighed) med deltagelse af energirådgiver
  • I fortæller om, hvilke udfordringer I har med jeres energiforbrug og hvilke energimæssige forbedringer, I ønsker
  • Vi giver et mundtligt forslag til, hvordan I kan energioptimere jeres ejendom

Mødet er 100 % uforpligtende og gratis

Efter mødet kan vi, hvis det ønskes og mod betaling, udarbejde et notat gående på de drøftede energiforbedringer, hvor meget I vil kunne spare ved at foretage disse energirigtige investeringer mv. Dette vil give jer et indtryk af de økonomiske udgifter i forbindelse med et evt. renoveringsarbejde i jeres ejendom, samt give jer et beslutningsgrundlag i bestyrelsen.

Slå på tråden

Tag fat i Bang & Beenfeldt for en drøftelse af jeres tanker og idéer på tlf. 32 57 82 50 eller på info@bangbeen.dk – det koster ikke noget og kan vise sig at blive et meget værdifuldt valg.

Forudsætningerne for at acceptere tilbuddet er, at du som kontaktperson skal være en del af bestyrelsen, enten som bestyrelsesmedlem eller i byggeudvalget i andels- eller ejerforeningen.

Derudover skal jeres ejendom ligge i Storkøbenhavn.

Fordelene ved energiforbedringer

Fordelene ved at investere i energiforbedringer er mange, bl.a. en lavere varmeregning og et bedre indeklima. Derudover bliver din ejendoms energimærke forbedret, hvilket har en positiv effekt i forbindelse med salg. Dette kan du læse meget mere om her 

Besøg vores sider: facebook linkedin