Ældre altaner bør med jævne mellemrum ses efter af en byggesagkyndig. Det mener flere eksperter. Udmeldingerne kommer bl.a. som reaktion på en ulykke i Kolding for nylig, hvor fem unge mennesker kom alvorligt til skade – og en tilsvarende ulykke i Nykøbing Falster i 2016. Også politisk er der stillet et forslag om, at især ældre altaner med jævne mellemrum skal ses efter i sømmene.

Der føres ikke præcise statistikker over, hvor mange usikre altaner der findes rundt omkring i landet, da det ikke er noget, der føres kontrol med. Skaderne, som de ældre altaner kan have, kan ofte ikke ses med det blotte øje og kræver derfor specialistrådgivning. Det er derfor en fordel at få undersøgt, om jeres altaner har flere gode leveår i sig eller om altanerne trænger til at blive renoveret eller udskiftet.

Tjek din gamle altan

Jeppe Blohm Nielsen arbejder som projektchef og bygningskonstruktør hos Bang & Beenfeldt. Jeppe har igennem mange år arbejdet med rådgivning i forbindelse med altaner. Han påpeger vigtigheden af at få tjekket sine altaner jævnligt:

”Det er vigtigt at holde øje med altanerne på en mere systematisk måde, end det gøres i dag i mange ejendomme. Er din altan mere end 30-40 år gammel, og er den blevet ikke undersøgt for nylig, så bør du få det gjort snarest. Har du en nyere altan i metal, er der ikke umiddelbart samme grund til bekymring, forudsat at man passer godt på bygningen generelt”

Der findes en række faresignaler, man kan være opmærksom på:

”Det er svært at spotte med det blotte øje, men er der afskalninger af beton og rustplamager, kan det være et faresignal. Revner i beton og murværk samt misfarvninger på undersiden af altanerne kan være indikatorer på alvorlige skader. Er man som bygningsejer eller bestyrelse den mindste smule i tvivl, er det klogeste at få professionel rådgivning, alt andet kan være fatalt”, påpeger Jeppe Blohm Nielsen.

Hold et vågent øje med skaderne

Fraværet af misfarvninger og de øvrige faresignaler er dog ikke ensbetydende med, at altanen er sikker at færdes på. Skaderne fra kollaps, som vi har set senest, sidder typisk længere inde i selve ydervæggen og det vil kræve et såkaldt destruktivt indgreb at undersøge, hvorvidt konstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Dette er vigtigt at holde sig for øje.

Dog understreger Jeppe Blohm Nielsen samtidig, at der ikke er grund til panik, hvis der opstår mindre skader på altanerne. Det er blot vigtigt at få en rådgiver til at undersøge tilstanden af altanerne og omfanget af den eventuelle skade. På denne vis kan man sikre, at altanerne er sikre, både for de mennesker der opholder sig på altanerne, men også for dem, der bevæger sig rundt under dem.

Gratis og uforpligtende besigtigelse og dialog om jeres altaner

Bang & Beenfeldt kan hjælpe jer med at undersøge, om jeres altaner er i forsvarlig stand i første omgang. Vi kan derefter også yde teknisk rådgivning i processen fra A-Z – lige fra den første besigtigelse, eventuelle destruktive indgreb, statiske beregninger over altanernes bæreevne samt renovering eller udskiftning af altanerne.

Bang & Beenfeldt tilbyder en gratis og uforpligtende besigtigelse af- og dialog om jeres altaner. Kontakt os i dag på tlf. 32 57 82 50 eller på info@bangbeen.dk – det koster ikke noget og kan vise sig at blive et meget værdifuldt valg.

Forudsætningerne for at acceptere tilbuddet er, at du som kontaktperson skal være en del af bestyrelsen, enten som bestyrelsesmedlem eller i byggeudvalget i andels- eller ejerforeningen.

Derudover skal jeres ejendom ligge i Storkøbenhavn.

Læs mere om muligheden for at få renoveret altaner her.

Besøg vores sider: facebook linkedin