Bang & Beenfeldt tilbyder lige nu at opdatere jeres vedligeholdelsesplan helt kvit og frit efter 5 år, når I vælger at få tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan udarbejdet igennem os. Men hvad er det lige, disse dokumenter er for nogle, og hvordan kan de komme jer til gavn? Og kan I få udarbejdet en tilstandsrapport lige nu i den her tid, hvor COVID-19 fylder så meget? Vi guider jer igennem her.

Kan man få udarbejdet en tilstandsrapport i den her tid med Corona-virus?

Ja, det kan man sagtens. Faktisk er det et rigtig godt tidspunkt at tænke nærmere over ejendommens vedligeholdelse. Bestyrelsen tilbringer sikkert mere tid hjemme nu, end I normalt gør, og der er mere tid til at gå ejendommen efter i sømmene og afsætte lidt tid til dialogen med den tekniske rådgiver. Vores dygtige medarbejdere tager stadig på besigtigelser hver eneste dag. Eneste forskel er, at vi ikke besøger private boliger ved besigtigelsen. Er der forhold i private boliger, som skal besigtiges, håndteres dette via video eller billeder. Dette for at begrænse risiko for smitte.

Vi mødes med en repræsentant for ejendommen, det kan være en person fra bestyrelsen, en varmemester eller vicevært. Sammen gennemgår vi ejendommen og I fortæller, hvad I oplever af udfordringer, som vi skal have fokus på i vores arbejde. Heldigvis er det gode forårsvejr over os og et møde udendørs vil være en oplagt mulighed for gennemgang af ejendommen, nyde solen og en god snak herom.

Blot kontakt os for at få lavet en aftale om besigtigelse. I øjeblikket tilbyder vi en gratis opdatering af vedligeholdelsesplanen efter 5 år.

Hvad er en tilstandsrapport?

Overordnet er en tilstandsrapport et notat, der gør rede for tilstanden af en ejendoms enkelte bygningsdele: Klimaskærm (tag, ydervægge, døre og vinduer), installationer og fællesarealer (trappeopgange, loftsrum, kældre, varmecentral mv.). Derudover anviser tilstandsrapporten forslag til vedligeholdelsesarbejder af disse bygningsdele samt prisoverslag til fremtidige arbejder.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er, med udgangspunkt i tilstandsrapporten, en 5-10 års plan med vedligeholdelsesarbejder, der bør gennemføres. Disse arbejder er oplistet i prioriteret rækkefølge. Vedligeholdelsesplanen giver dermed foreningen et overblik over, hvordan den fremadrettet skal prioritere sine budgetteringer. En vedligeholdelsesplan bør som minimum opdateres hvert 5. år.

Hos Bang & Beenfeldt mener vi, at disse to dokumenter er helt afhængige af hinanden. En tilstandsrapport har ikke meget værdi uden en vedligeholdelsesplan, og omvendt er en grundig registrering af en ejendom, som dokumenteres i en tilstandsrapport, nødvendig for udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan. Dette er begrundelsen for, at vi oftest udfører disse dokumenter som en samlet ydelse.


Hvornår er det nødvendigt og hvorfor?

De fleste tænker måske, at det kun er ældre ejendomme, der har brug for en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan. Men faktisk kan nyere bygninger også hurtigt vise tegn på skader og generel nedbrydning, f.eks. som følge af dårlige byggematerialer, forkerte metoder eller blot hårdt slid.

Ønsker du at benytte dig af kampagnen eller at vide mere om mulighederne for at få udarbejdet en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan? Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os i dag. 

Du kan læse mere om tilstandsrapporter her.

Besøg vores sider: facebook linkedin