Udskiftning af brugsvandsrør

Den smukke gamle ejendom på Nørrebro, Gartnergade 9 A-E, har en lang renoveringshistorik bag sig. Ejendommen blev opført i 1903 og midt i 80’erne blev ejendommen byfornyet med bl.a. nye badeværelser i de 54 boliger. De lodrette vandrør i køkkenerne blev dengang skiftet og ydermere kom der nye lodrette vandrør i rørskaktene på badeværelserne.

Jens Voergaard har mange års erfaring som VVS-ingeniør hos Bang & Beenfeldt. Han fortæller, at det engang var kutymen, at stort set alle vandrør blev udført i galvaniserede stålrør – dette var også tilfældet på Gartnergade 9 A-E. Men med tiden begyndte dette materiales ulemper at indhente det. Der opstod flere og flere rørbrud med vandskader til følge, og vandtrykket var flere steder meget påvirket af kalkophobningen i rørene.

For lidt over et år siden vurderede andelshaverne i Gartnergade, at udgifterne til VVS-reparationer blev for høje, og man vurderede, at den eneste løsning var en totaludskiftning af hovedforsyningsrør, lodrette vandrør og i nogen grad også af lejlighedsledningerne ud til blandingsbatterierne.

Mærkbare forskelle for beboerne

Foreningen valgte at alliere sig med Bang & Beenfeldt, som blev tilknyttet som totalrådgiver i forbindelse med den rørudskiftning, der blev sat i værk.

VVS-ingeniør hos Bang & Beenfeldt, Jens Voergaard, ser mange fordele ved at udskifte rørene:

 ”Den enkelte beboer kan allerede nu mærke til fordelene ved renoveringen. Rørudskiftningen har betydet et bedre vandtryk og kortere ventetid på det varme og kolde vand. Det betyder mindre vandspild, hvilket er en klar økonomisk gevinst for andelshaverne.
Generelt kan en udskiftning af rørene også være en fordel i et forsikringsøjemed. Inden en udskiftning kan en ejendom sidde med en høj præmie pga. mange vandskader eller de kan måske endda være på nippet til at blive smidt ud af deres forsikringsselskab. Efter en udskiftning vil man være meget bedre stillet i forhold til at forhandle med forsikringsselskabet”  

Moderne teknologier taget i brug

Moderne teknologier er også taget i brug i projektet. I forbindelse med rørudskiftningen er der blevet monteret såkaldte lækagemeldere, som bipper højt, hvis der forekommer vandudtrængen fra f.eks. et rørbrud. Dette er en enkel og smart metode til at sikre mod fremtidige vandskader i ejendommen.

Det varme vand og varmen i ejendommen kan nu også overvåges og reguleres på mobiltelefon, tablets eller computer, lige meget hvor man er. Dette sikrer en god komfort og skaber en tryghed i andelsboligforeningen.

Bang & Beenfeldt er tilknyttet som totalrådgiver på opgaven, som også inkluderer udskiftning af ejendommens 35 år gamle varmecentral.

Du kan læse mere om mulighederne for VVS-rådgivning i forbindelse med jeres renoveringsprojekt her.