Noget tilbagetrukket fra det pulserende gadeliv ligger den mønstermurede Sankt Peders Stræde 19. Ejendommen er placeret i det gamle latinerkvarter, som i dag er et populært sted for unge på jagt efter de nyeste hippe caféer.
I 1884, da ejendommen blev opført, var det en anden målgruppe, der færdedes i og omkring den. Sankt Peders Stræde 19  fungerede dengang som gæstehjem, hvor sigtet var at ”yde fattige, men ordentlige Rejsende fra By og Land, især Arbejdere og Håndværkere”. I arkiverne står der ligeledes, at ”Ophold og Kost skulle være mod billigt Vederlag”.

Gennem tiden har bygningen skiftet anvendelse gentagne gange fra sin oprindelige funktion som gæstehjem. Her var bl.a. trykkeri, indtil Københavns Universitet overtog bygningen til undervisningsbrug.
Siden opførelsen har ejendommen gennemgået en lang række ombygninger. Mest markant er etableringen af kviste og ovenlys i tagetagen. Mod gården er der opsat kviste og isat flere velux-vinduer og sadeltaget på sidehuset er skåret af ved spidsloftet, så det i dag fremstår som noget, der minder om et københavnertag.

Fortidens ånd bevares i nutidens ombygning

Ejendommen er mærket efter tidens mange brugsspor og i dette øjemed. Dette samtidig fordi bygningen skal anvendes til et andet formål end i dag, skal Sankt Peders Stræde igen ombygges. Denne gang fra kontor til lejeboliger.
En lang række spændende opgaver venter, idet den gamle ejendom skal transformeres om til moderne, attraktive lejeboliger.
Ejendommens ikke-originale eksisterende kviste skal bl.a. fjernes for at sikre et bedre lysindfald i de nye tagboliger. Taghældningen mod gården på både for- og sidehus skal forøges og der skal etableres nye kviste, så de nye boliger kan få plads.
Der skal etableres franske altaner mod gården til alle boliger. Den eksisterende hovedtrappe skal nedrives og skal opføres som ny sprinklet trappe med forskudt adgang til lejligheder i for- og baghus. Derudover skal den lille gård hæves for at øge lysindfaldet. Arbejdet tager udgangspunkt i de eksisterende rammer og de smukke dele fra opførelsestiden bevares, så det originale udtryk fastholdes.

Bang & Beenfeldt er totalrådgivere på projektet og arbejdet er allerede i fuld gang.

Vi glæder os til at puste nyt liv i den gamle ejendom og til at se resultaterne af arbejdet næste år.

Besøg vores sider: facebook linkedin