Renovering og ombygning

Er vinduerne slidte og ser facaden lidt træt ud? Trænger taget til et eftersyn? En sund, vedligeholdt ejendom er både sundere at bo i – og sundere for foreningens økonomi.

For dig som sidder i bestyrelsen i din andelsbolig- eller ejerforeninger ved du, hvor vigtigt det er at holde jeres ejendom ved lige. Måske har I en konkret problemstilling eller udfordring, som I har brug for en faglig vurdering af? Vi tilbyder at komme ud til jer og udføre en gratis vurdering af bestemte bygningsdele i jeres ejendom. Dermed får I et byggefagligt grundlag at træffe beslutninger om renoveringstiltag ud fra.

Nemt overblik med ejendom.com

Den digitale platform ejendom.com hjælper jer med at holde et altid opdateret overblik over tilstanden på jeres ejendom. Se, hvordan ejendom.com kan lette arbejdet for jer som bestyrelse

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi rådgiver inden for inden for alle former for bygningsrenovering og ombygning – herunder:

 • renovering/udskiftning af tag, vinduer eller altaner
 • facaderenovering
 • renovering af kældre eller opgange
 • efterfundering af ejendommen
 • fugtsikring af kælder, omfangsdræn og/eller LAR-anlæg

Kontakt os i dag og få hjælp til jeres projekt

Se film om et stort renoveringsprojekt i Kongens Lyngby

Kompetent rådgivning om bygningsrenovering i København

I Bang & Beenfeldt har vi arbejdet med renovering og ombygning i mere end 45 år, og vi har derfor et indgående kendskab til byggelovgivning, byggeskik, byggematerialer, de nye skrappere isoleringskrav og de statiske udfordringer. Vi betragter bygningsrenovering som vores kernekompetence – særligt renovering af den ældre bygningsmasse i København og herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.

Et typisk byggeforløb

Det er vores erfaring, at det i sidste ende er billigere for en bygherre at indgå samarbejde med en byggeteknisk rådgiver fra renoveringsprojektets begyndelse, end det er at vente eller helt at lade være. I det nedenstående kan du se et eksempel på, hvordan et typisk byggeforløb ser ud ifm. bygningsrenovering, når du samarbejder med en rådgiver.

1. Kortlægning og opstart

Når du har taget beslutningen om at udføre et renoveringsprojekt, er det første skridt at finde en rådgiver og arrangere et møde med vedkommende, for at få kortlagt dine ønsker og behov, diskutere budget, omfang, tidshorisont osv. Når dette er på plads, udarbejder rådgiveren et skitseforslag, som i store træk viser projektets omfang med tilhørende økonomiske overslag, tidsplan osv. Hvis forslaget accepteres, er det næste skridt at søge om byggetilladelse, såfremt projektet kræver det.

2. Myndighedsprojekt og udbud

Når der foreligger en byggetilladelse, udarbejdes et udbud, som beskriver byggesagen i detaljer. Herefter tilbydes opgaven til én eller flere entreprenører, der fremsender et tilbud på opgaven. Efter valg af entreprenør indgår bygherre en entreprisekontrakt om arbejdet indeholdende alle detaljer om byggeriet.

3. Byggefase

Selve arbejdet udføres.

4. Afleveringsforretning

Når arbejdet er afsluttet afholdes en såkaldt afleveringsforretning, hvor kvaliteten af byggeriet kontrolleres. Eventuelle fejl og mangler udbedres af entreprenøren, hvorefter du som bygherre formelt modtager arbejdet.

 

Få rådgivning til jeres renoveringsprojekt:

 • Facaderenovering
 • Karnaprenovering
 • Altanrenovering
 • Tagrenovering/Tagudskiftning
 • Vinduesrenovering/Vinduesudskiftning
 • Renovering af trappeopgange
 • Energirenovering
 • Byfornyelse
 • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
 • LAR-anlæg og LUR
 • Kælderrenovering
 • Efterfundering
 • Betonrenovering
 • Radonsikring
 • Opdeling eller sammenlægning af lejligheder i eksisterende ejendomme