Kompetent rådgivning til bygningsrenovering i København

Bang & Beenfeldt har arbejdet med renovering og ombygning i mere end 45 år og har derfor et indgående kendskab til byggelovgivning, byggeskik, byggematerialer, de nye skrappere isoleringskrav og de statiske udfordringer m.v. Vi betragter bygningsrenovering som vores kernekompetence, særligt renovering af den gamle bygningsmasse, herunder også fredede og bevaringsværdige bygninger, samt nybyggeri, både til private husejere, andelsbolig- og ejerforeninger, erhverv samt alle former for offentlige institutioner.

Dette vil alt sammen komme dig til gode, hvis du vælger os som rådgiver til dit renoveringsprojekt.

Sådan kan vi hjælpe dig

Inden for bygningsrenovering og ombygning tilbyder vi rådgivning bl.a. i forbindelse med følgende områder:

 • renovering/udskiftning af tag, vinduer eller altaner
 • facaderenovering
 • renovering af kældre eller opgange
 • efterfundering af ejendommen
 • fugtsikring af kælder, omfangsdræn og/eller LAR-anlæg

For andelsbolig- og ejerforeninger tilbyder vi at komme ud og lave en gratis vurdering af bestemte bygningsdele i jeres ejendom, hvis der er en konkret problemstilling eller udfordring (f.eks. nedslidt tag eller nedslidte vinduer o.l.), som I har brug for en faglig vurdering af.

Se film om et stort renoveringsprojekt i Kongens Lyngby

 

Et typisk byggeforløb

Det er vores erfaring, at det i sidste ende er billigere for en bygherre at indgå samarbejde med en byggeteknisk rådgiver fra renoveringsprojektets begyndelse, end det er at vente eller helt at lade være. I det nedenstående kan du se et eksempel på, hvordan et typisk byggeforløb ser ud ifm. bygningsrenovering, når du samarbejder med en rådgiver.

1. Kortlægning og opstart

Når du har taget beslutningen om at udføre et renoveringsprojekt, er det første skridt at finde en rådgiver og arrangere et møde med vedkommende, for at få kortlagt dine ønsker og behov, diskutere budget, omfang, tidshorisont osv. Når dette er på plads, udarbejder rådgiveren et skitseforslag, som i store træk viser projektets omfang med tilhørende økonomiske overslag, tidsplan osv. Hvis forslaget accepteres, er det næste skridt at søge om byggetilladelse, såfremt projektet kræver det.

2. Myndighedsprojekt og udbud

Når der foreligger en byggetilladelse, udarbejdes et udbud, som beskriver byggesagen i detaljer. Herefter tilbydes opgaven til én eller flere entreprenører, der fremsender et tilbud på opgaven. Efter valg af entreprenør indgår bygherre en entreprisekontrakt om arbejdet indeholdende alle detaljer om byggeriet.

3. Byggefase

Selve arbejdet udføres.

4. Afleveringsforretning

Når arbejdet er afsluttet afholdes en såkaldt afleveringsforretning, hvor kvaliteten af byggeriet kontrolleres. Eventuelle fejl og mangler udbedres af entreprenøren, hvorefter du som bygherre formelt modtager arbejdet.

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder indenfor renovering er typisk:

 • Facaderenovering
 • Karnaprenovering
 • Altanrenovering
 • Tagrenovering/Tagudskiftning
 • Vinduesrenovering/Vinduesudskiftning
 • Renovering af trappeopgange
 • Energirenovering
 • Byfornyelse
 • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
 • LAR-anlæg
 • Kælderrenovering
 • Efterfundering
 • Betonrenovering
 • Radonsikring
 • Opdeling eller sammenlægning af lejligheder i eksisterende ejendomme