Brandteknisk gennemgang

Få en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom

Kravene til brandsikring kan være svære at navigere i, og det er nok de færreste, der har nærstuderet Bygningsreglementet, hvor alle kravene står beskrevet. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en teknisk rådgiver, som kan vejlede jer om de brandtekniske forhold, der gør sig gældende i lige netop jeres ejendom. Med en brandteknisk gennemgang får I vished om, at ejendommen lever op til de eksisterende krav. I kan med andre ord sove trygt om natten, velvidende at ejendommen er sikret korrekt i tilfælde af brand.

Hvad er en brandteknisk gennemgang?

Vi hjælper jer med en brandteknisk gennemgang, der giver jer afklaring på, hvorvidt ejendommens brandtekniske forhold lever op til kravene – eller om der er eventuelle mangler. Det er altså en undersøgelse af brandsikkerheden, som skal give jer tryghed i hverdagen. Nogle af de ting, vi undersøger, er for eksempel bygningskonstruktionerne – er brandkam og brandvægge intakte, er der en nedlagt skorsten, som nu bruges til ventilation og hvordan ser det ud med gennemføringerne i etagedækkene? Men det kan også være en vurdering og besigtigelse af de enkelte lejligheder. Er der eksempelvis monteret brandalarmer i boligerne? Eller er der nogle af dørene til for- og bagtrappen, som ikke er modstandsdygtige ift. brand?

Hvad skal I være opmærksomme på?

Brandsikring har to afgørende funktioner: Det skal forhindre at en brand opstår, og det skal sikre, at en brand ikke spreder sig i ejendommen. Sikkerhedsforanstaltninger er ofte ikke noget, man lægger mærke til i hverdagen, når man opholder sig i sin bolig – måske med undtagelse af den brandalarm, der måtte være installeret. Mange af sikkerhedsløsninger ligger ”skjult” i måden, bygningen er opført. Og netop af den grund kan vi hjælpe jer med at vurdere bygningen som helhed – lige fra kælder til loft.

Tiltag i forbindelse med brandsikring kan defineres ud fra tre fokusområder:

       

Hvordan forløber en gennemgang?

Vi gennemgår ejendommen sammen med jer, og vi aftaler i samråd, om der er specifikke forhold, I ønsker undersøgt. En gennemgang tager et sted mellem 1-4 timer. Vi følger vores gennemgang op med en brandteknisk rapport, som redegør for ejendommens brandsikkerhed, og som samtidig angiver, hvis der bør foretages ændringer eller forbedringer.

Er jeres brandsikring mangelfuld? Vi hjælper jer med konkrete tiltag

Den brandtekniske rapport vil beskrive alle besigtigede bygningsdele. Såfremt vi identificerer mangelfulde eller kritiske bygningsdele, vil de enkelte områder blive beskrevet, og vi angiver løsningsforslag samt et økonomisk overslag. Rapporten giver jer dermed overblik over, hvor der er brandmæssige udfordringer, hvordan I kan forbedre og sikre ejendommen, og hvad omkostningerne til udbedringer cirka står i. Når har I modtaget rapporten, kan vi sammen tage en dialog om jeres muligheder, hvis I ønsker at igangsætte nogle af tiltagene.

Ønsker I en brandteknisk gennemgang? Så kontakt os her