Renovering og ombygning af erhvervsejendomme

Som virksomhed er det helt afgørende, at de fysiske rammer hele tiden understøtter forretningen. Og hvis virksomheden vokser, kan en forøgelse af arealet måske være en mulighed? Vi har igennem mange år fungeret som bygherrerådgiver i forbindelse med opførelse af nye erhvervsejendomme og byggemodning.

_ICO5437Bang & Beenfeldt har stærke kompetencer inden for renovering og byggeri inden for erhvervsejendomme. Vi har den tværfaglige ekspertise, der skal til for at planlægge og gennemføre renoveringer, ombygninger og tilbygninger i forbindelse med jeres erhvervsejendom.

Vi hjælper kunden med at få en helhedsorienteret løsning, hvor æstetik og funktionalitet går op i en højere enhed. Samtidig hjælper vi med at holde renoveringsprojektet inden for de økonomiske rammer.

Vores rådgivning omfatter komplette bygningsundersøgelser af hele bygningen fra tag til fundament. Vi rådgiver også om bygningens behov for istandsættelse og de bedst egnede metoder, uanset om der er tale om standsning af opstigende fugt eller energirenovering af bygningsdelene og de tekniske installationer.

Renovering med høj faglighed

Med afsæt i vores tværfaglighed og brede, faglige viden sammensætter vi de spidskompetencer, der matcher det konkrete renoveringsprojekt, herunder arbejdet med konstruktioner, installationer, energioptimering, miljøundersøgelser og indeklima.
Inden for bygningsrenovering tilbyder vi blandt andet:

 • renovering/udskiftning af tag, vinduer eller altaner
 • renovering af facader, kældre eller opgange
 • efterfundering af ejendommen
 • fugtsikring af kælder, omfangsdræn og/eller LAR-anlæg

Tænker I på at ændre bestemte funktioner i ejendommen, kan vi også hjælpe med dette, både med arkitekt- og ingeniørbistand samt myndighedsbehandling. Vi varetager hvert skridt fra start til slut i processen og sørger for, at jeres projekt er særligt tilpasset ejendommen, virksomheden og de økonomiske rammer.

Ring til os i dag for et uforpligtende møde og tilbud.

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder indenfor bygningsrenovering er typisk:

 • Facaderenovering
 • Karnaprenovering
 • Altanrenovering
 • Tagrenovering
 • Tagudskiftning
 • Renovering af trappeopgange
 • Energirenovering
 • Byfornyelse
 • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
 • LAR-anlæg
 • Kælderrenovering
 • Efterfundering
 • Betonrenovering
 • Radonsikring
 • Opdeling eller sammenlægning af lejligheder i eksisterende ejendomme