Når en flot, gammel københavnerejendom skal renoveres, bliver den ofte pakket ind i en rodet skilteskov af mere eller mindre æstetiske firmalogoer, som vidner om, hvem der er i gang med at bygge eller renovere.

Men på Vesterbro prydes facaden på en hundrede år gammel ejendom i stedet af meterhøje bogstaver med et opsigtsvækkende budskab:

DU SER GODT UD!
Og det samme gør denne bygning snart igen.

Og banneret stjæler i den grad opmærksomheden fra de forbipasserende. Travle cyklister og fodgængere kigger lige op en ekstra gang, når de kommer forbi ejendommen Stenderuphus på den trafikerede Enghavevej.

Ud med energifjendske plastikvinduer

Stilladset med det opsigtsvækkende banner dækker i disse måneder for den smukke gamle københavnerejendom. Men når stilladset bliver taget ned senere på året, vil en transformeret ejendom komme til syne.

Ejendommen gennemgår i øjeblikket en renovering til den helt store guldmedalje, hvor alle facaderne bliver gennemgået og opdateret. Sætningsskader udbedres, alle gamle fuger fræses ud og bliver fuget på ny, bærejern i karnapper forstærkes og renoveres, og gesimser og underfacade kalkes og males.

Derudover udskiftes de ”energifjendske” plastikvinduer med traditionelle trævinduer fra Frovin med koblede rammer, som er mere energivenlige.

Mindre gadestøj og forbedret indeklima

Kasper Cronberg fra Bang & Beenfeldt er projektleder på sagen, og han påpeger, at der er mange fordele ved en facaderenovering og vinduesudskiftning:

Stenderuphus

”Ejendommen er gammel og bærer præg af de mange sætningsskader på facaden. Det er på høje tid at få udbedret skaderne, da der i værste fald vil være fare for personskade grundet de slidte karnapjern, hvis ikke der bliver handlet nu.

Beboerne i andelsforeningen kan derfor føle sig mere sikre og trygge ved færdsel på ejendommen i fremtiden. Samtidig vil de med den kommende vinduesrenovering opleve mindre gadestøj og opleve et forbedret indeklima.”

Bang & Beenfeldt er totalrådgiver på sagen, og har ligeledes varetaget arbejdet med de statiske beregninger i forbindelse med udskiftningen af ejendommens bærende elementer.

Projektet på Vesterbro forventes afsluttet i november måned, hvorefter ejendommen vil stå og funkle og se godt ud – præcis som det store banner lover.

 

Følg os på: facebook linkedin