Droneinspektion

At foretage en besigtigelse af tage og andre bygningsdele på større ejendomme er forbundet med et forholdsvist stort tidsforbrug og evt. omkostninger til personsikkerhed. Samtidig kan det være til gene for beboerne. Derfor anvender Bang & Beenfeldt droner til besigtigelse, så vi hurtigt og let kan foretage billedoptagelser af tage, kviste mv. – typisk de områder på en ejendom, der kan være svære at registrere.

Droneoptagelser af energirenoveringsprojekt i Kgs. Lyngby.

Billedmaterialet fra droneoptagelserne skaber et godt grundlag for, at vi, efterfølgende på kontoret, kan foretage analyse af ejendommens tilstand og problemforhold. En meget præcis registrering danner et godt grundlag for afrapportering og løsningsforslag til bygningsejeren. Besigtigelsesopgaven med en drone klares dermed hurtigere og mere sikkert.

Fordelene ved en droneinspektion er mange:

 • Inspektion af de områder, som kan være utilgængelige med lift
 • Registrering af udførelsesfejl og defekte på såvel nyere som ældre ejendomme.
 • Hurtig inspektion af store arealer, bl.a. høje facader.
 • Høj billede- og videokvalitet og stor detaljeringskvalitet.
 • Ingen udgift til evt. lift og jernplader
 • Ingen gene for beboerne.

Det kan droneoptagelser hjælpe med:

 • Inspektion af tagflader, karnapper og kviste
 • Inspektion af facader, gesimser mv.
 • Inspektion af tagrender og nedløb
 • Inspektion i forbindelse med tilsyn og mangelgennemgang af nybyggeri og renovering.
 • Inspektion i forbindelse med udførelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner.
 • Detaljebilleder af bygninger til digital optegning
 • Oversigtsbilleder til byggepladsplanlægning.
 • Før- og efter billeder af byggerier og gårdrenoveringer
 • Information til beboerne i udførelsesprocessen

Kontakt os i dag og hør om mulighederne for at få foretaget en droneinspektion i jeres ejendom på tlf. 32 57 82 50 eller info@bangbeen.dk