Droneinspektion

Mange forhold på en ejendom kan være svære at spotte med det blotte øje. Det kan være vanskeligt at foretage en besigtigelse af tage og andre bygningsdele på større ejendomme, uden at det er forbundet med et forholdsvist stort tidsforbrug, evt. omkostninger til personsikkerhed, og så kan det samtidig være til gene for beboerne. Afhængig af opgaven kan en droneinspektion være den bedste løsning, for at få en grundig afdækning af fx tagets tilstand og omfanget af renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

Dronefilm

Hos Bang & Beenfeldt anvender vi droneinspektioner, til at få et fuldstændigt og detaljeret billede af en opgaves omfang. Ved at anvende droner til besigtigelsen kan vi enkelt og hurtigt foretage billedoptagelser af tage, facader, kviste mv. – typisk de områder, som kan være svære at registrere.

Billedmaterialet fra droneoptagelserne skaber et godt grundlag for, at vi, efterfølgende kan analysere ejendommens tilstand og problemforhold. En meget præcis registrering danner et godt grundlag for afrapportering og løsningsforslag til bygningsejeren. En besigtigelsesopgave med drone klares desuden hurtigere og mere sikkert.

Droneoptagelse

Fordelene ved en droneinspektion

 • Inspektion af de områder, som kan være utilgængelige med lift

 • Registrering af udførelsesfejl og defekte på såvel nyere som ældre ejendomme.

 • Hurtig inspektion af store arealer, bl.a. høje facader.

 • Høj billede- og videokvalitet og stor detaljeringskvalitet.

 • Ingen udgift til evt. lift og jernplader

 • Ingen gene for beboerne

Det kan droneoptagelser hjælpe jer med

 • Inspektion af tagflader, karnapper og kviste

 • Inspektion af facader, gesimser mv.

 • Inspektion af tagrender og nedløb

 • Inspektion i forbindelse med tilsyn og mangelgennemgang af nybyggeri og renovering.

 • Inspektion i forbindelse med udførelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner.

 • Detaljebilleder af bygninger til digital optegning

 • Oversigtsbilleder til byggepladsplanlægning.

 • Før- og efter billeder af byggerier og gårdrenoveringer

 • Information til beboerne i udførelsesprocessen

Vil du høre mere om droneinspektion? Tal med Mikkel

Mikkel Ås

Projektleder, tilstandsrapport og vedligehold

Mikkel har indgående erfaring med at besigtige og registrere ejendomme i forbindelse med tilstandsvurderinger. Mikkel arbejder i høj grad digitalt i den forbindelse, blandt andet ved at anvende data fra droner og ejendom.com

Mikkel Ås