Mange forhold på en ejendom kan være svære at spotte med det blotte øje. Det kan være vanskeligt at foretage en besigtigelse af tage og andre bygningsdele på større ejendomme, uden at det er forbundet med et forholdsvist stort tidsforbrug, evt. omkostninger til personsikkerhed og så kan det samtidig være til gene for beboerne.

Hos Bang & Beenfeldt anvender vi moderne tekniske hjælpemidler til at løse disse forhold.
Ved at anvende droner til besigtigelsen kan vi enkelt og hurtigt foretage billedoptagelser af tage, facader, kviste mv. – typisk de områder, som kan være svære at registrere.

Billedmaterialet skaber et godt grundlag for, at vi, efterfølgende på kontoret, kan foretage analyse af ejendommens tilstand og problemforhold. En meget præcis registrering danner et godt grundlag for afrapportering og løsningsforslag til bygningsejeren.
Besigtigelsesopgaven klares hurtigere og mere sikkert.   

Fordelene ved en droneinspektion er mange:

 • Inspektion af de områder, som kan være utilgængelige med lift
 • Registrering af udførelsesfejl og defekte på såvel nyere som ældre ejendomme.
 • Hurtig inspektion af store arealer, bl.a. høje facader.
 • Høj billede- og videokvalitet og stor detaljeringskvalitet.
 • Ingen udgift til evt. lift og jernplader
 • Ingen gene for beboerne.

Dette kan droneoptagelser hjælpe med:

 • Inspektion af tagflader, karnapper og kviste
 • Inspektion af facader, gesimser mv.
 • Inspektion af tagrender og nedløb
 • Inspektion i forbindelse med tilsyn og mangelgennemgang af nybyggeri og renovering.
 • Inspektion i forbindelse med udførelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner.
 • Detaljebilleder af bygninger til digital optegning
 • Oversigtsbilleder til byggepladsplanlægning.
 • Før- og efter billeder af byggerier og gårdrenoveringer
 • Information til beboerne i udførelsesprocessen

I er velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for at få foretaget en droneinspektion i jeres ejendom
på tlf. 32 57 82 50 eller info@bangbeen.dk

Besøg vores sider: facebook linkedin