Brandteknisk gennemgang og rådgivning

Kravene til brandsikring kan være svære at navigere i, og det er nok de færreste, der har nærstuderet Bygningsreglementet, hvor alle kravene står beskrevet. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en teknisk rådgiver, som kan vejlede dig og din boligforening om de brandtekniske forhold, der gør sig gældende i lige netop jeres ejendom. 

Brandkarm

Hvad er en brandteknisk gennemgang?

Med en brandteknisk gennemgang får du vished om, at ejendommen lever op til de eksisterende krav. Du kan med andre ord sove trygt om natten, velvidende at ejendommen er sikret korrekt i tilfælde af brand. Vi hjælper dig og din boligforening med brandteknisk rådgivning, der giver jer afklaring på, hvorvidt ejendommens brandtekniske forhold lever op til kravene – eller om der er eventuelle mangler. Det er altså en undersøgelse af brandsikkerheden, som skal give jer tryghed i hverdagen.

Brandteknisk vejledning

Brandkam, brandlukning, brandvægge: Nogle af de ting, vi undersøger, er for eksempel bygningskonstruktionerne: er brandkam og brandvægge intakte, er der en nedlagt skorsten, som nu bruges til ventilation og hvordan ser det ud med gennemføringerne i etagedækkene? Eller er der nogle af dørene til for- og bagtrappen, som ikke er modstandsdygtige ift. brand?

Brandsikring - hvad skal du være opmærksom på?

Brandsikring har to afgørende funktioner: Det skal forhindre at en brand opstår, og det skal sikre, at en brand ikke spreder sig i ejendommen. Sikkerhedsforanstaltninger er ofte ikke noget, man lægger mærke til i hverdagen, når man opholder sig i sin bolig – måske med undtagelse af den brandalarm, der måtte være installeret.

Mange af sikkerhedsløsninger ligger ”skjult” i måden, bygningen er opført. Og netop af den grund kan vi hjælpe dig med at vurdere bygningen som helhed – fra kælder til loft. Når vi gennemgår en ejendom, har vi fokus på tre områder i forbindelse med brandsikring; selve bygningen, inde- og udearealer samt udstyr.

Bygning

Bygningen i sig selv rummer på mange byggetekniske foranstaltninger, der er med til at sikre ejendommen i tilfælde af brand. Nogle af de byggetekniske forhold vi undersøger er brandkamme, brandsektionsvægge, etageadskiller, branddøre og gennemføringer i brandsektionsvægge og etagedæk. Det er vigtige de er intakte og udført korrekt, således de er funktionsdygtige, hvis der opstår brand. Ofte sker der mindre svigt på de brandtekniske forhold i forbindelse med udført håndværksarbejde. derfor er det vigtig at få det gennemgået med jævne mellemrum.

Bygning

Areal

Udendørsarealer er et andet område, som er vigtig i forbindelse med brandsikring. Brandveje og flugtveje skal altid være ryddelige og nemt tilgængelige. Affaldscontainer og skraldeskure og lignende udendørs materiel skal være placeret på forsvarligvis, så de ikke kan agere brandledere. Herudover er det vigtigt at trappe- og opgangsrum er ikke benyttes til opbevaringen, da disse ligeledes nemt og hurtigt skal kunne benyttes i tilfælde af brand.

Areal

Udstyr

Brandudstyr kan være gode hjælpere, hvis uheldet er ude. Når I bor i en etageejendom, er det altid en god ide at installere en eller flere røgalarmer i fx trapperum, da trapperum ofte fungerer som den primære flugtvej. Røgalarmer giver ejendommens beboere den tidligst mulige varsling om brandfaren – og ligesom det er vigtige at tjekke at bygningsdelene er intakte, så er det afgørende at servicere brandalarmerne og huske at skifte batterier en gang årligt.

Udstyr

Hvordan forløber en brandteknisk gennemgang?

Vi gennemgår ejendommen sammen med jer fra boligforeningen, og vi aftaler i samråd, om der er specifikke forhold, I ønsker undersøgt. Vi følger vores gennemgang op med et brandteknisk notat, som redegør for ejendommens brandsikkerhed, og som samtidig angiver, hvis der bør foretages ændringer eller forbedringer.

Er brandsikringen mangelfuld? Vi hjælper med konkrete tiltag

Det brandtekniske notat vil beskrive alle besigtigede bygningsdele. Såfremt vi identificerer mangelfulde eller kritiske bygningsdele, vil de enkelte områder blive beskrevet, og vi angiver løsningsforslag. Notatet giver jer dermed overblik over, hvor der er brandmæssige udfordringer, og hvordan I kan forbedre og sikre ejendommen. Når har I modtaget notatet, kan vi sammen tage en dialog om jeres muligheder, hvis I ønsker at igangsætte nogle af tiltagene.

Brug for rådgivning? Tal med Bjørk

Bjørk Bigum

Markedschef, renovering

Bjørk giver jer kyndig vejledning og rådgivning inden for alt, der relaterer sig til de byggetekniske forhold. Med sin mangeårige erfaring som arkitekt og bygherrerådgiver sammensætter Bjørk de bedste løsninger, der passer til lige netop de behov og ønsker, I har i din forening.

Bjørk tal med ekspert

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.