Vi er tilbage på Det Kongelig Danske Musikkonservatorium

29. marts 2022

I 2018 var vi tilknyttet som arbejdsmiljøkoordinator på renoveringsprojektet af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM). Dengang lød opgaven på udskiftning af konservatoriets gamle kobbertag. I dag lyder opgaven på renovering af hovedindgangens tagudhæng. Vi er tilbage igen på Frederiksberg hos DKDM, hvor vi ligesom 2018 står for arbejdsmiljøkoordineringen.


DKDM

DKDM

Højtrykspuling af beton

Selvom omfanget ikke syner af meget sammenlignet med forrige projekt, så stiller renoveringen af udhænget høje krav til sikkerheden. Det gør det bl.a., fordi den beton, som ligger under udhængets kobberplader, højtrykspules væk med en special robot. Når robotten først sættes i gang med at nedbryde den gamle beton, sker det med et tryk på op til 2500 bar. Det høje tryk medvirker til, at småsten sendes afsted med så høj fart, at de kan gennembryde selv den kraftigste stilladsinddækning. Og når renovering ligeledes foregår i et trafikalt, tæt, befærdet område, er de sikkerhedsmæssige krav ekstrem vigtige. Derfor er der sat ekstra ind ift. stilladsinddækning, hvor der er blevet udført en fuldkommen afdækning af både sider, loft og gulv. Dette er gjort med udlægning af stålplader, som efterfølgende er blevet sikret med krydsfinerplader. Brugen af spule-robotten er i øvrigt den mest skånsomme for den eksisterende armering, som er vigtig for genopbygningen af udhænget.

Robotten som spuler betonen væk på tagudhænget

Robotten som spuler betonen væk på tagudhænget

Klassisk musik til støjende arbejder

I forbindelse med højtrykspulingen forekommer der en del støj, hvorfor man har ophængt vintermåtter i området, hvor der spules. Dette medvirker til at tage noget af støjniveauet, og det skåner ligeledes for småsten, der springer op ved nedbrydningen af betonen. Som arbejdsmiljøkoordinator på projektet er der altså mange sikkerhedsaspekter at holde styr, som både relaterer sig til omgivelserne og de udførende på opgaven. Og så skal studie- og undervisningsmiljøet samtidig kunne fortsætte uhindret, så kombinationen af støjende arbejder, der foregår udenfor, skal været afklaret med den klassiske musik, der foregår indenfor.

DKDM betonarbejder