Transformation og tillid: Danmarks Lærerforening opdateret

19. august 2021

Tillid og dialog mellem parterne er helt afgørende for et godt projekt. Det gør nemlig, at man træffer de rette valg undervejs i forhold til fx indeklima, materialer og æstetik. Og det er dette projekt på Vandkunsten i Københavns indre by et godt eksempel på.

Danmarks lærerforening

Danmarks lærerforening

Her ligger Danmarks Lærerforenings hovedkontor. De har til huse i en ældre fem-etagers ejendom, der gennem de seneste år har undergået en større transformation – fra trætte og slidte lokaler med små mørke rum til en moderne, stor, lys og indbydende arbejdsplads.

Transformation er foregået over flere etaper, og har omfattet både renovering af de eksisterende lokaler og en udvidelse i form en tilbygning i gårdrummet. Hele transformationen har stået på siden 2018, og vi har i Bang & Beenfeldt været med hele vejen. På første etape bistod vi med bygherrerådgivning og byggeledelse, mens vi i anden og tredje etape udførte totalrådgivning under renoveringen af 1. og 2.salen – og lige nu er vi i gang med fjerde etape, hvor vi som totalrådgiver er i gang med at transformere 3.salen.

DK Lærerforening 1137x300
DK Lærerforening 657x490
DK Lærerforening 466x490

En moderne og tidssvarende arbejdsplads

Ejendommen er blevet udvidet med en elegant og indbydende tilbygning i glas i fire etager. En udvidelse, der både har tilført ejendommen mere plads og som samtidig er en lys, æstetisk løsning, hvor de store glaspartier respektfuldt spejler og reflekterer den smukke gamle, klassiske ejendom i glasfacaden. Med udvidelsen har Danmarks Lærerforenings fået et nyt, moderne og lyst konference-lokale til hovedstyrelsen, mens den nærmest svævende tilbygning binder huset elegant sammen.

Transformation og tillid 


Nu er vi godt i gang med fjerde omgang, hvor de sidste kontorlokaler får skrubbet resterne af 80’er-støvet af sig med et løft, der gør arbejdspladsen tidssvarende og moderne. Stilladset er sat op og arbejdet er i fuld gang.

– Det er en sand fornøjelse, når vi som rådgiver får mulighed for at følge et transformationsprojekt igennem så mange etaper, som vi har gjort her. Det vidner om et godt samarbejde og en god dialog undervejs i processen, siger Erik Lindahl, som er projekt- og markedschef for Teknik & Transformation i Bang & Beenfeldt.

Han tilføjer:

– Det er netop gennem et godt samarbejde, man får skabt sammenhæng og kvalitet i både processen og det endelige resultat. Tilliden mellem parterne og den gode dialog er helt afgørende, og det afspejles også i, at der bliver truffet de rette valg undervejs i forhold til for eksempel indeklima, materialer, akustik, belysning, æstetik og indretning.

Klimaskærm og komfort

Når denne fjerde etape af renoveringen er færdig, står hele ejendommen som et helstøbt, moderne kontordomicil med et godt indeklima og god komfort. Et godt indeklima er resultatet af en klimaskærm, der tilbyder gode dagslysforhold, mulighed for ventilation eller udluftning, individuel justering af skygge. Indeklima handler også om trivsel og arbejdsmiljø: Mens klimaskærmen er blevet forbedret, er samtlige kontorarbejdspladser og møderum også udvidet og opdateret.


Danmarks Lærerforening tilbygning 1137x300
Danmarks Lærerforening tilbygning 657x490
DK Lærerforening tilbygning 466x490

For at udvide arealet og optimere dagslysindtaget i kontorer og konferencerum, blev der ’indsat’ en glasboks i indre gård. Den nye tilbygning spejler elegant den oprindelige bygning.