Transformation: KVUC får ny og multifunktionel aula

29. november 2022


KVUC flyttede i 2005 ind i den karakteristiske karrébygning på Vognmagergade 8. Bygningen blev anvendt, indtil KVUC overtog adressen, som kontorbygning. Overgangen fra kontor til skole har dog betydet, at KVUC har manglet nogle mere tidstypiske faciliteter og fælleslokaler, der kunne skabe rammer for et fælles samlingspunkt til elever og lærere. Derfor gennemgår bygningen nu en større transformation, som skal resultere i en ny og større multifunktionel aula.

KVUC_Flemming sammen med LAARK Arkitekter

KVUC_Flemming sammen med LAARK Arkitekter

Vi er i Bang & Beenfeldt tilknyttet projektet som underrådgiver for LAARK Arkitekter, hvor vi har stået for projektering, udbud og ingeniørberegninger. Særligt ingeniørberegningerne og de statiske forhold har været en spændende opgave at løse, hvor vi bl.a. har beregnet på de enorme limtræsbjælker, som får en afgørende og fremtrædende betydning for den nye aula. Hele aulaens synlige konstruktion er bygget op af limtræsbjælker, som skaber et lyst og indbydende studiemiljø.

Multifunktionel aula

Aulaen kommer til at skabe et multifunktionelt rum, her kommer biblioteket til at være, og det åbne rum vil fungere som studiesal og tilbyder uformelle arbejdspladser, når det ikke benyttes til fællessamling. Aulaen bliver indskudt i nedre plan, ved at nedbryde dele af ydre muren og dermed sammenlægge den eksisterende gymnastiksal og ankomsthallen. Samtidigt hæves dækket i gården, og der etableres lysskakter til ovenlys. En stor, smuk betontrappe bliver et centralt element i den nye aula, som både binder aulaens niveauer sammen og kan benyttes som tribune.

Det er et omfattende projekt og som altid, når den eksisterende bygningsmasse skal transformeres og sammenkædes på ny, stiller det store krav til de eksisterende og kommende nye konstruktioner. Derfor har vores ingeniører også udført beregninger af pælefunderingen, søljebjælkesystem, etagedækkene, samt balkonerne og trappen.

Visualisering LAARK
KVUC
KVUC limtræsbjælker

Øverst: Visualisering, LAARK Arkitekter. Nederst (t.v.): Den kommende aula set oppefra. (T.h.): De fine limtræsbjælker ligger klar.

KVUC - Visualisering fra LAARK Arkitekter der viser, hvordan de mange limtræsbjælker danner rammen for aulaen

KVUC - Visualisering fra LAARK Arkitekter der viser, hvordan de mange limtræsbjælker danner rammen for aulaen