Renovering med respekt for historien og hinanden

30. november 2020

En række havfruelignende damer med korslagte arme lyser kridhvidt op fra facaden på et travlt hjørne i indre København. Damerne og de øvrige ornamenter har været igennem en gennemgribende forskønnelse sammen med resten af facaden i en renoveringsproces, der høster ros fra bygherre.

Nørre-Fairmagsgade

Nørre-Fairmagsgade

Man kommer uvilkårligt til at tænke på galionsfigurerne på et skib. Men det er ikke et Øresunds blå bølger, sirenerne på stribe står og skuer ud over – men derimod Ørstedsparkens grønne trækroner. Og det er heller ikke en skibsstævn, de læner sig op ad – men derimod en smuk gammel ejendom fra 1878 i indre by.

Nærmere bestemt en andelsboligforening på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Ahlefeldtsgade. Ejendommen har i løbet af det seneste års tid gennemgået en total facaderenovering og vinduesudskiftning. Figurerne på facaden er blevet afrenset, lige som de øvrige ornamenter, gesimer og pilastre. Dertil er murkronen blevet forsynet med nye konsoller.

Og når man ser facaden stå og funkle nyrenoveret og hvidt på det travle gadehjørne i dag, kan man mærke historiens vingesus og forestille sig, hvordan alle de gamle københavnerejendomme må have taget sig ud, da de blev opført – før tidens tand og nutidens trafik-os satte sig på murene.

Kvalitet vigtigt

Netop respekten for ejendommens historie og alder har været vigtig for bygherren:

- Det var meget vigtigt, at renoveringen skulle udføres grundigt og ordentligt frem for at haste ting igennem. Og det har været tydeligt, at stukkatører og murere har haft blik for netop kvaliteten og den kunstneriske værdi i ejendommen og dens udsmykninger, siger bestyrelsesformand Ole Jan Wolrath Jørgensen om sin oplevelse af renoveringsprocessen.

Nye vinduer med tilskud fra støjpulje

Når man som Ole Jan Wolrath Jørgensen og hans naboer bor midt på Nørre Farimagsgade, kan man godt opleve en del støj fra gaden, især hvis vinduerne er utætte og slidte. Foreningen søgte og fik tilskud fra kommunens støjpulje, men med betingelse om, at de skulle vælge vinduer med koplede rammer i gammel klassisk stil, der gør ejendommens alder og facade ære. Samtidig ligger der i stueetagen en stor Spejdersportsbutik, som har fået nye store butiksvinduer i facaden, og med de nye vinduer i hele facaden, er gener fra både støj og træk minimeret efter renoveringen.

Respekt – for historien og for hinanden

Alt  i alt har det været en renoveringssag udført med respekt for såvel historien som for hinanden, siger bestyrelsesformanden:

- Der har været en rigtig god kemi fra starten mellem parterne på projektet. Alle har udvist den nødvendige fleksibilitet, der får processen til at køre gnidningsløst og der har været en åben og tillidsfuld dialog på byggemøderne, fortæller han og tilføjer:

- Man kan tydeligt mærke, at Bang & Beenfeldt og de øvrige parter har udvist forståelse for, hvad en byggesag er for en størrelse og udvist forståelse for, at beboerne ikke nødvendigvis har prøvet det før. Det tror jeg, har været helt afgørende for, at vi som beboere er tilfredse med både processen og det færdige resultat, slutter Ole Jan Wolrath Jørgensen.

Nørre-Fairmagsgade 1137x300
Nørre-Fairmagsgade 657x490
Nørre-Fairmagsgade 466x490

Ejendommen, der nu er renoveret, blev opført i 1878. (Foto: Kbhbilleder.dk)

Nørre-Fairmagsgade
Nørre-Fairmagsgade
Nørre-Fairmagsgade

Her ses facadens udsmykning og murkroner lige før renoveringen.