Gennemført murstenbyggeri, der stiller store krav til håndværksteknikkerne

27. september 2022

Specialproduceret formsten og brændte fuger. Håndværksmetoder, der er i brug i forbindelse med renoveringen af FOA på Godthåbsvej 15, er eksklusive og kræver omhyggelighed og præcision. 

FOA

FOA

Som totalrådgiver hjælper vi FOA på Frederiksberg med en omfattende renovering. Projektet indebærer vinduesrenovering, hvor de originale vinduer istandsættes og males på ny med linoliemaling. Tag- og kældervinduer udskiftes til nye 3-lags vinduer. Der etableres linjedræn langs facaden mod gaden, og så får den detaljerige facade en grundig renovering. Det er en opgave, der bliver udført med stor respekt for den fine, gamle ejendom, så de originale udtryk bibeholdes samtidig med, at ejendommen får det løft, der skal til for at fremtidssikre levetiden.

Detaljeret murstensbyggeri

Ejendommen er opført i 1880 og er særdeles gennemført med de mange forskellige formsten, bl.a. tegl, kalksten og cementsten – alle i forskellige størrelser og udformninger. Vind og vejr har gennem tiden sat sit præg på facaden, og særligt de mange formsten er blevet ramt af frostskader. Derfor har vi fra lift udpeget én af hver type formsten (i alt 21 forskellige typer), der er blevet taget ud af facaden, registeret og opmålt. De udvalgte sten er blevet udtaget med stor forsigtighed, så de omkringliggende sten ikke beskadiges. Efterfølgende er stenene blevet linet op til opmåling. Arbejdsprocessen har været med til at danne grundlag for de nye formsten, som specialproduceres 1:1 efter de originale sten.

Et udsnit at de formsten, som indledningsvist er blevet taget ud, registret og opmålt. Registreringen af formstenen har blandt andet dannet grundlag for tegningsmaterialet, som er blevet brugt ifm. udbuddet.

Et udsnit at de formsten, som indledningsvist er blevet taget ud, registret og opmålt. Registreringen af formstenen har blandt andet dannet grundlag for tegningsmaterialet, som er blevet brugt ifm. udbuddet.

Brandvarme fuger

De mange smukke facadesten er ikke det eneste, der er med til at udsmykke den gamle murstensbygning. Fugerne kendetegner ligeledes en særpræget og dekorativ teknik – de er nemlig udført som brændte fuger. Det betyder, at man i forbindelse med udskiftning af formstenene og den generelle facadeistandsættelse benytter brændte fugejern få at opnå samme effekt ved fugerne, således bygningen beholder samme fremtoning. Brændte fuger er en mere tidskrævende håndværksdisciplin end andre og mere traditionelle fuger, og som udføres med god snilde og omhyggelig. Det er selvsagt også en mere bekostelig metode, men til gengæld får man en mere holdbar og solid fuge, og man understøtter samtidig, sammen med formstenene, ejendommens særpræg og opnår det originale udtryk – hvilket har været ønsket fra byggeherre.

#1 Facaden forvandes, inden de nye fuger påføres. #2 Mørtelfugen påføres.  #3Herefter brændes fugen  med det varme jern. #4Den overskydende mørtelfuge fjernes. #5 Til slut bliver stenene afrenset for fugeslør.

#1 Facaden forvandes, inden de nye fuger påføres. #2 Mørtelfugen påføres. #3Herefter brændes fugen med det varme jern. #4Den overskydende mørtelfuge fjernes. #5 Til slut bliver stenene afrenset for fugeslør.