Arbejdsmiljøet sikres på Børsen, mens den restaureres

19. december 2022

Med sit karakteristiske spir af fire snoede dragehaler, et fuldt kobberdækket tag og udsmykninger og dekorative sandstensfigurer så langt øjet rækker er Børsen en sand arkitektonisk perle. Men med knap 400 år på bagen har tidens tand sat sit præg på den ikoniske bygning, og derfor skal den hen over de næste seks år restaureres. Vi er med på projektet som arbejdsmiljøkoordinator.

Børsen stod færdig i 1624 og er med i klubben af berømte bygningsværker af Christian den 4. På grund af sin kulturhistoriske værdi er bygningen i dag fredet. Derfor skal man også en tur tilbage i tiden til de gamle håndværkstraditioner og -skikke, for at kunne bevare den kulturskat, som Børsen er.

Børsen sikres. Det gør byggepladsen også

Demontering af taget er i fuld gang, og der er nu åbnet til de eksisterende konstruktioner. Vores arbejdsmiljøkoordinator på opgaven, Maibritt Jørgensen, har allerede haft de første sikkerhedsrunderinger i forbindelse med etableringen af det nye kobbertag.

Mens entreprenør og fagspecialister er med til at sikre Børsens ydre, er Maibritt med til at sikre, at forholdene på pladsen lever op til kravene om sikkerhed og sundhed. For når der er styr på sikkerheden og arbejdsmiljøet, medfører det kvalitet og produktivitet under udførelsen – det er helt afgørende for et projekt i den størrelsesorden.

”Når et projekt løber over så mange år, vil man altid kunne drage erfaringer og læring med videre fra fase til fase. For at sikre en effektiv arbejdsmiljøkoordinering er det vigtigt, vi har et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Det samarbejde vil naturligvis blive tættere i takt med, at projektet skrider frem og vi alle lærer hinanden bedre at kende. Med et projekt som Børsen, der i dag er fredet, er det i øvrigt sjovt at tænke på den sammenhæng, vores arbejde har. Som arbejdsmiljøkoordinator er jeg med til at sikre arbejdsmiljøet for håndværkerne, og deres arbejde er så igen med til at sikre og bevare den ikoniske bygning. Tilsammen skulle vores arbejde gerne bidrage til en god og smidig proces og et godt slutresultat”, siger Maibritt Jørgensen.

Tager hånd om kulturhistorien i nutiden til glæde for fremtiden

I Bang & Beenfeldt udfører vi arbejdsmiljøkoordinering (AMK) på vores egne renoveringssager, men også på sager, vi ikke i forvejen har tilknytning til. Det er også tilfældet her på restaureringen af Børsen, hvor vi er tilknyttet sagen som underrådgiver til Leif Hansen Arkitekter.

Især på en ikonisk bygning som Børsen er vi glade for at varetage arbejdsmiljøet, fordi vi på den ene side er med til at tage ansvar for og påvirke arbejdsmiljøet for de mennesker, der går på byggepladsen her i nutiden og udfører restaureringen i praksis – og på den anden side er med til at tage hånd om et stykke fælles kulturarv til fremtidige generationer og sikre en historisk ejendom, der stadig er definerende for Københavns ”skyline” den dag i dag.Tag Børsen