120 år gamle vinduer istandsættes

21. september 2023

Gamle kernetræsvinduer kan bare noget helt særligt. Og når de tilmed er dekoreret med sandblæste ruder og ornamentglas, vidner det om datidens solide og imponerende håndværk. Det skal vi selvfølgelig tage kærligt hånd om og behandle med respekt, så vinduerne kan fortsætte sin lange levetid.

Hos foreningen E/F Rosenoden på Østerbro sidder de originale trævinduer med dekorative ruder fortsat i i ejendommens opgange. Ejendommen er fra 1903, så vinduerne har 120 år på bagen. Men de er alligevel i en sådan kvalitet, at de med en grundig istandsættelse kan reddes, trods de over en længere periode ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt.

Som rådgiver hjælper vi, sammen med Raadvad Maleren A/S, foreningen med at få renoveret opgangsvinduerne fordelt på henholdsvis 8 hovedtrapper og 11 bagtrapper. De gamle vinduer gennemgår en fuld afrensning efterfulgt af en snedkergennemgang og behandles med linolie. Projektet er godt undervejs, og når alle vinduerne er blevet istandsat, kan foreningen se frem til at have fået et frisk pust til de smukke, gamle, vinduer – som med den rette vedligeholdelse kan sidde i ejendommens opgange mange år frem.