En god dag blev til en endnu bedre dag, da nyheden om at Bang & Beenfeldt sammen med Zeso Architects, CWN og Opland Landskabsarkitekter har vundet en totalrådgivningskonkurrence ved Rudersdal Kommune, tikkede ind.
Den vundne opgave omhandler en rammeaftale ved Rudersdal Kommune i form af teknisk totalrådgivning, herunder arkitekt- og ingeniørydelser, i forbindelse med renoveringer, til- og ombygninger inden for skole- og daginstitutionsområdet samt kultur- og idrætsområdet.
Bygherren har ønsket at indgå rammeaftalen med dét formål at sikre en smidig gennemførelse af en række ombygninger i kommunen i de kommende år. Bang & Beenfeldt skal bl.a. bidrage til, at tidsplaner og budgetter holdes.
I udarbejdelsen af byggeprogrammet er brugerne desuden højt prioriteret, og vi skal som rådgiver derfor sikre, at vi implementerer brugernes ønsker og deres input, men samtidig skal vi udfordre deres forestillinger og hjælpe brugerne med at prioritere, så programkrav balanceres til de budgetmæssige forudsætninger.
Vi glæder os til samarbejdet med alle parter i processen og til at komme i gang med arbejdet.

Besøg vores sider: facebook linkedin