Det var en god dag, da Bang & Beenfeldt fik nyheden om, at KAB har tildelt os totalrådgivningsopgaven for ejendommen ”Ved Classens Have”. Ejendommen er beliggende i det københavnske Østervoldskvarter i det forhenværende Classens Vænget.

Bang & Beenfeldt vinder opgaven med begrundelse i vores kompetencer og referencer fra mange tilsvarende renoveringsopgaver. Vi har i vores referenceopgaver tydeligt dokumenteret erfaring med registrering, forundersøgelser, programmering, projektering, udbud og tilsyn ved større renoveringsopgaver i forbindelse med tagudskiftning, samt følgearbejder deraf.

Desuden er erfaring med fredede ejendomme blevet vægtet højt i bedømmelsen.

Den næsten 100 år gamle fredet ejendom ”Ved Classens Have” er gennem mange år løbende blevet repareret og vedligeholdt, da der har været fugtindtrængning flere steder. Nu er tiden kommet til en komplet tagudskiftning og opgradering af tekniske løsninger.

Opgaven består i udskiftning af tegltag, zinkbeklædte trappetårne, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Desuden skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne skal renoveres.

Vi glæder os meget til at komme i gang med opgaven og vi er glade for den tillid, som bygherren KAB har vist os.

Besøg vores sider: facebook linkedin