Renovering med respekt - for miljø, mennesker og ressourcer

I Bang & Beenfeldt beskæftiger vi os med den eksisterende bygningsmasse. Hver dag rådgiver og hjælper vi vores kunder med at vedligeholde og renovere eksisterende ejendomme. Fordi vi udfører renovering af eksisterende byggeri er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af for eksempel byggematerialer. Derfor er byggeaffaldet, byggepladsen og byggematerialerne centrale områder for os i vores indsats mod en rådgivning, der i højere grad tager højde for miljø- og ressourceforbrug.

Vedligeholdelsesplan

At værne om de bygninger, der allerede er blevet bygget

At renovere og vedligeholde de eksisterende bygninger, frem for at rive ned og bygge nyt, er sund fornuft. For når man renoverer og genanvender materialer, tærer det mindre på kloden, end når man producerer nyt og udvinder nye ressourcer.

Generelt har vi fokus på vedligehold og lang levetid, når vi rådgiver dig som kunde om blandt andet energioptimering, energimærker og valg af byggematerialer. Dermed er vi i vores daglige virke med til at bevare det eksisterende og sikre længere levetid på bygninger.

Byggeaffaldet, byggematerialerne og byggepladserne

Fordi vi udfører renovering af eksisterende byggeri, er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af for eksempel byggematerialer. Derfor er byggeaffaldet, byggepladsen og byggematerialerne centrale områder for os i vores indsats.

Renoveringshjulet

Vi har sat vores intentioner i forhold til en endnu mere respektfuld renovering i system og visualiseret det i et "Hjul". Det viser, hvordan vi arbejder for, at vores tanker og intentioner bliver er en integreret del af hele vores forretning og hverdag. Hjulet er baseret på den tredobbelte bundlinje:

  • Det miljømæssige

  • Det sociale

  • Det økonomiske

De tre dimensioner går igen på såvel vores eksterne som vores interne indsatser, så vi i Bang & Beenfeldt kan handle på det i hverdagen.

Bæredygtighedshjul

Byggematerialerne

Upcyclede produkter, nye materialer med lavere miljøpåvirkning, genbrug: Der findes mange kategorier, når det kommer til byggematerialer.

Lige som byggeaffald, er byggematerialer et område, som vi har mulighed for at påvirke i en mere ansvarlig retning.

Materialer udgør, sammen med byggeaffald, en cirkulær økonomi for byggematerialer, og derfor har de to emner indbyrdes synergi. Vi har allerede gjort os vores første erfaringer med upcycling på konkrete sager.

byggematerialer

Byggeaffaldet

Fordi vi hver dag arbejder med renovering af eksisterende byggeri, er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af byggematerialer.

Derfor er byggeaffald et vigtigt område for os at have fokus på. Vi har defineret en række indsatser og bliver hele tiden klogere på nye muligheder.

emil foa

Byggepladserne

Når vi definerer ”Byggepladserne” som en vigtig strategisk indsats, er det primært med tanke på arbejdsmiljøet ude på pladserne.

Det handler om at tage ansvar for- og påvirke arbejdsmiljøet for de mennesker, der går på byggepladserne og udfører renoveringssagerne i praksis.

I Bang & Beenfeldt har vi uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, og vi udfører arbejdsmiljø-koordinering (AMK) både i projekteringen (P) og ude på byggepladserne (B). Vi udfører AMK på vores egne sager, men også på sager, vi ikke i forvejen har tilknytning til.

Vi foretrækker at varetage både AMK (P) og AMK (B), så vi kan stå på mål for, at vores projekter bliver udført på en ansvarlig måde. Derfor budgetterer vi AMK på alle vores projekter, som man skal. Dertil opfordrer vi bygherre til at overdrage ansvaret for både AMK (P) og (B) til os for at sikre forholdene på byggepladsen, i stedet for selv at håndtere det.

byggepladserne  AMK

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.