Bæredygtighed

I Bang & Beenfeldt beskæftiger vi os med den eksisterende bygningsmasse. Hver dag rådgiver og hjælper vi andels- og ejerforeninger med at vedligeholde og renovere deres ofte ældre ejendomme. Fordi vi udfører renovering af eksisterende byggeri er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af for eksempel byggematerialer.

De mest bæredygtige bygninger er dem, der allerede er bygget

At renovere og vedligeholde de eksisterende bygninger frem for at rive ned er bæredygtig, sund fornuft. For når man renoverer og genanvender materialer, tærer det mindre på kloden, end når man producerer nyt og udvinder nye ressourcer.

Generelt har vi fokus på vedligehold og lang levetid, når vi rådgiver dig som kunde om blandt andet energioptimering, energimærker og valg af byggematerialer. Dermed er vi i vores daglige virke med til at bevare det eksisterende og sikre længere levetid på bygninger.

Byggeaffaldet, byggematerialerne og byggepladserne

Fordi vi udfører renovering af eksisterende byggeri, er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af for eksempel byggematerialer. Derfor er byggeaffaldet, byggepladsen og byggematerialerne centrale områder for os i vores indsats.

Vores tilgang er illustreret med bæredygtighedshjulet. De enkelte dele af hjulet er udfoldet i folderen: Fra gode intentioner til konkrete handlinger (PDF)Bæredygtighedshjulet

Vi har sat vores intentioner i forhold til bæredygtighed i system og visualiseret det med et ”Bæredygtighedshjul.” Det viser, hvordan vi arbejder for, at vores bæredygtige tanker er en integreret del af hele vores forretning og hverdagen. Hjulet er baseret på den tredobbelte bundlinje:

  • Det miljømæssige

  • Det sociale

  • Det økonomiske

De tre dimensioner går igen på såvel vores eksterne som vores interne indsatser. Med hjulet gør vi bæredygtige intentioner mere operationelle, så vi i Bang & Beenfeldt kan handle på det i hverdagen.

Bæredygtighedshjul

Byggematerialerne

Upcyclede produkter, biobaserede og biogene materialer, bæredygtige nye materialer med lavere miljøpåvirkning, genbrug, materialer produceret af genanvendte ”råstoffer”: Der findes mange kategorier, når det kommer til bæredygtige byggematerialer.

Lige som byggeaffald, er byggematerialer et område, som vi har mulighed for at påvirke i en bæredygtig retning.

Materialer udgør, sammen med byggeaffald, en cirkulær økonomi for byggematerialer, som vi arbejder hen imod, og derfor har de to emner indbyrdes synergi. Vi har allerede gjort os vores første erfaringer med upcycling på konkrete sager.

byggematerialer

Byggeaffaldet

Fordi vi hver dag arbejder med renovering af eksisterende byggeri, er vi ofte med til at skabe lige så meget output som input af byggematerialer. Derfor er byggeaffald et vigtigt område for os i vores indsats for et mere bæredygtigt byggeri.

emil foa

Byggepladserne

Når vi definerer ”Byggepladserne” som en vigtig strategisk indsats, er det primært med tanke på arbejdsmiljøet ude på pladserne.

Det handler om at tage ansvar for- og påvirke arbejdsmiljøet for de mennesker, der går på byggepladserne og udfører renoveringssagerne i praksis.

I Bang & Beenfeldt har vi uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, og vi udfører arbejdsmiljø-koordinering (AMK) både i projekteringen (P) og ude på byggepladserne (B). Vi udfører AMK på vores egne sager, men også på sager, vi ikke i forvejen har tilknytning til.

Vi foretrækker at varetage både AMK (P) og AMK (B), så vi kan stå på mål for, at vores projekter bliver udført på en ansvarlig måde. Derfor budgetterer vi AMK på alle vores projekter, som man skal. Dertil opfordrer vi bygherre til at overdrage ansvaret for både AMK (P) og (B) til os for at sikre forholdene på byggepladsen, i stedet for selv at håndtere det.

byggepladserne  AMK

Kontakt

Kristian Due Hansen

Bæredygtighedsleder

Kristian Due Hansen er bæredygtighedsleder i Bang & Beenfeldt.

Kristian